Istentisztelet 2013. július 21. 10 óra

Istentisztelet 2013. július 21. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Nem is emlékeztek? Amikor az öt kenyeret megtörtem az ötezernek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal?” Így feleltek: „Tizenkettőt.” “És amikor a hét kenyeret törtem meg a négyezernek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal?” Ezt mondták: „Hetet.” Erre Jézus újra megkérdezte:
„Még mindig nem értitek?” (Márk 8, 18b-21)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Széles Csongor
2. Fennálló ének: 431
3. Keresztelés
4. Főének: 66, 1-2. 4. 10

5. Hirdetések Vad Zsigmond
6. Skót vendégek köszöntése
7. Az angol táboron résztvevők éneke
8. Előfohász, Igeolvasás: Márk 8, 11-21
9. Imádság
10. Igehirdetés előtti ének: 475, 1-3
11. Igehirdetés: Márk 8, 18b-21 Petró László
12. Igehirdetés utáni ének: 225, 8
13. Imádság, Úri ima, Áldás
14. Záró ének: 397, 1-5
Orgona: Vad Péter tanár–karnagy

Állandó hétközi alkalmaink:

Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 4 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken 5 órakor Konfirmandus csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

HIRDETÉSEK

Az istentiszteleten Balogh Csenge Erika, Bolgár Sára Anna, Szőke Dóra,
Szilágyi Mirkó Áron és Nagy György Albert
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________Az elmúlt héten eltemettük Balogh Gyuláné (Vadász Aranka) 55 éves,
Szabó Gézáné (Tóth Éva) 71 éves és Dorka Kálmán 83 éves testvéreinket.
„Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról.” (Ézs 25, 8)
________________________________________
A Rákóczi-harang július 16-án, kedden 10 órakor Stróbl Antal emlékét hirdette. ________________________________________
Szombaton kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben:
Molnár Máté és Darányi Bettina, Mihályi Dávid és Bulyovszky Lilla,
Dr. Komjáthy Csaba Detre és Czifra Ildikó, Barna Gábor és Fekete Edit, Szőlősi Péter és Dr. Bálint Anita.
________________________________________

1. Július 24-én, szerdán de. az Édesanya-gyermekklub keretében Borsiné Dr. Barla Erzsébet gyermekgyógyász-nefrológus főorvos tart előadást „gyermekkori nefrológiai betegségek” címmel.
2. „A házasság kritikus pontjainak kezelése” címmel akkrediált, térítésmentes képzést tart a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség július 24-27; július 27-30; augusztus 31-szeptember 3; szeptember 4-7 (választható időpontok) között. Ugyanezen program keretében lesz meghirdetve „A munkaerőpiacra visszatérést, a családi élet és a munka összehangolását támogató tréning” július 22-26 között. Információt és bővebb felvilágosítást a kijáratnál elhelyezett plakáton lehet találni, vagy a Lelkészi Hivatalban lehet kérni.
3. Megjelent a Közösség egyházmegyei magazin (250 Ft) legújabb száma, amely egyéb kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő Könyves pavilonban.
4. A templomban az orvosi ügyelet padsorával szemben, táblával ellátott helyen, beteglátogatói adatfelvételt végzünk gyülekezetünk tagjai számára, június hónaptól kezdődően minden vasárnap! Az önkéntesek az istentisztelet előtt és után felveszik a beteglátogatáshoz szükséges adatokat és továbbítják a Lelkészi Hivatal felé. Kérjük a testvéreket, hogy ha tudomásuk van, olyan gyülekezeti tagról, aki elfogadja és igényli a beteglátogatás szolgálatát, akkor keressék a templomban ülő önkénteseket!
5. A Református Fiatalok Szövetsége adománygyűjtési akciót hirdet fiataloknak szánt, krisztusi szellemben működő konferenciatelep létrehozására Diósjenőn. A célt téglajegyek megvásárlásával lehet támogatni, melyek bármilyen címletben megvásárolhatók a Lelkészi Hivatalban. Bővebb információ a www.refisz.hu honlapon, vagy a lelkészi hivatalban kapható.