Istentisztelet 2013. július 14. 10 óra

Istentisztelet 2013. július 14. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk: „Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé.”… Ő azonban így válaszolt nekik: „Ti adjatok nekik enni!” (Márk 6, 30. 31a. 37a)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Mátyásné Szabó Beáta
2. Fennálló ének: 25, 2
3. Hirdetések
4. Főének: 261, 1-4

5. Előfohász, Igeolvasás: Márk 6, 30-44
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 483, 10
8. Igehirdetés: Márk 6, 30. 31a. 37a Vad Zsigmond
9. Igehirdetés utáni ének: 269, 3
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Záró ének: 272, 1-6
Orgona: Sepsy Károly orgonista lelkipásztor

Állandó hétközi alkalmaink:

Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 4 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken 5 órakor Konfirmandus csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

HIRDETÉSEK

Az istentisztelet előtt Mészáros Dániel és Nagy Zsombor
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________Az elmúlt héten eltemettük Iván Sándorné (Farkas Piroska) 57 éves és
Csizmadia Gábor 86 éves testvéreinket.
„Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról.” (Ézs 25, 8)
________________________________________
Pénteken kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben:
Bordás Róbert és Forgó Tünde, Plásztán György és Kopcsa Kamilla.
Szombaton pedig: Lőrincz István és Kovács Sára,
Bibók Tamás és Juhász Ildikó.
________________________________________
1. Július 17-én, szerdán de. az Édesanya-gyermekklub keretében Dr. Szigeti Ilona főorvos „Allergia gyermekkorban” címmel tart előadást.
2. Megjelent a Közösség egyházmegyei magazin (250 Ft) legújabb száma, amely egyéb kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő Könyves pavilonban.
3. A templomban az orvosi ügyelet padsorával szemben, táblával ellátott helyen, beteglátogatói adatfelvételt végzünk gyülekezetünk tagjai számára, június hónaptól kezdődően minden vasárnap! Az önkéntesek az istentisztelet előtt és után felveszik a beteglátogatáshoz szükséges adatokat és továbbítják a Lelkészi Hivatal felé. Kérjük a testvéreket, hogy ha tudomásuk van, olyan gyülekezeti tagról, aki elfogadja és igényli a beteglátogatás szolgálatát, akkor keressék a templomban ülő önkénteseket!
4. A Református Fiatalok Szövetsége adománygyűjtési akciót hirdet fiataloknak szánt, krisztusi szellemben működő konferenciatelep létrehozására Diósjenőn. A célt téglajegyek megvásárlásával lehet támogatni, melyek bármilyen címletben megvásárolhatók a lelkészi hivatalban. Bővebb információ a www.refisz.hu honlapon, vagy a lelkészi hivatalban kapható.
5. Gyülekezetünk angol nyelvű ifjúsági-napközis tábort szervez július 16 – 20. között skót és amerikai fiatalok részvételével. Várjuk 12 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését.