Istentisztelet 2013. július 7. 10 óra

Istentisztelet 2013. július 7. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Ezután így szólt hozzájuk: Vajon azért veszik-e elő a lámpást, hogy a véka alá tegyék, vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék? Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja!” Ezt is mondta nekik: „Vigyázzatok, hogy mit hallotok! Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak. Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van.” Jézus ezt is mondta: „Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel, éjjel és nappal: a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti
a sarlót, mert itt az aratás.” (Márk 4, 21-29)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Orgonazene (Alatta bevonulás)
2. Apostoli köszöntés Szász Barnabásné
3. Fennálló ének: 298, 1
4. Hirdetések
5. A Találkozó résztvevőinek köszöntése Győri József
Igazgató, házigazda
6. Főének: 164, 1-3

7. Előfohász, Igeolvasás: Márk 4, 21-34
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 234, 2
10. Igehirdetés: Márk 4, 21-29 Dr. Bölcskei Gusztáv
11. Igehirdetés utáni ének: 165, 4
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
14. Úrvacsora, ágendázik: Vad Zsigmond
(Úrvacsorai énekek: 437; 438; 440-)
15. Himnusz
16. Záró ének: 396
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

HIRDETÉSEK

Az úrvacsorai jegyeket egy magát megnevezni nem kívánó
testvérünk adta az úrasztalára.
________________________________________
Az istentisztelet előtt Tóth Viktóra, Wesser Zsófia és Wesser Patrik
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________Az elmúlt héten eltemettük Vekerdi Zoltánné (Szűcs Ilona) 81 éves testvérünket.
„Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról.” (Ézs. 25, 8)
________________________________________A Rákóczi-harang július 2-án, kedden 11 órakor Boros András emlékét hirdette.
________________________________________
Szombaton kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben:
Tóth Gábor és Nagy Nikoletta, Ábrány Norbert és Dr. Lupkovics Eszter.
________________________________________
1. Ma este 6 órától Alföldy-Boruss Csilla orgonaművész közreműködésével Zenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban.
2. Július 10-én, szerdán de. az Édesanya-gyermekklub keretében Deczkiné Dr. Gaál Veronika reumatológus „Mozgásszervi problémák kialakulása, megelőzése és rehabilitációja” címmel tart előadást.
3. Megjelent a Közösség egyházmegyei magazin (250 Ft) legújabb száma, amely egyéb kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő Könyves pavilonban.
4. A templomban az orvosi ügyelet padsorával szemben, táblával ellátott helyen, beteglátogatói adatfelvételt végzünk gyülekezetünk tagjai számára, június hónaptól kezdődően minden vasárnap! Az önkéntesek az istentisztelet előtt és után felveszik a beteglátogatáshoz szükséges adatokat és továbbítják a Lelkészi Hivatal felé. Kérjük a testvéreket, hogy ha tudomásuk van, olyan gyülekezeti tagról, aki elfogadja és igényli a beteglátogatás szolgálatát, akkor keressék a templomban ülő önkénteseket!
5. A Református Fiatalok Szövetsége adománygyűjtési akciót hirdet fiataloknak szánt, krisztusi szellemben működő konferenciatelep létrehozására Diósjenőn. A célt téglajegyek megvásárlásával lehet támogatni, melyek bármilyen címletben megvásárolhatók a lelkészi hivatalban. Bővebb információ a www.refisz.hu honlapon, vagy a lelkészi hivatalban kapható.
6. Gyülekezetünk angol nyelvű ifjúsági-napközis tábort szervez július 16 – 20. között skót és amerikai fiatalok részvételével. Várjuk 12 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését.