Istentisztelet 2013. június 30. 10 óra

Istentisztelet 2013. június 30. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: „Fiam, megbocsáttattak a bűneid.” Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben: “Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?” Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: „Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb: azt mondani a bénának: Megbocsáttattak bűneid! – vagy azt mondani: Kelj fel, fogd az ágyadat és járj!? Azért pedig, hogy megtudjátok: az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön – így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!” Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: „Ilyet még sohasem láttunk!” ” (Márk 2,1-12)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 32, 1
3. Főének: 345, 1-4

4. Előfohász
5. Igeolvasás: Ézsaiás 53, 1-12
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 465, 1-2
8. Igehirdetés: Márk 2, 1-12 Dr. Bölcskei Gusztáv
9. Igehirdetés utáni ének: 467, 1-4
10. Imádság, Úri ima
11. Áldás
12. Hirdetések Oláh István
(Rövid beszámoló a templom felújításáról)
13. Záró ének: 298, 1-10
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

HIRDETÉSEK

Az istentisztelet előtt Varga Boldizsár gyermek részesült
a keresztség sákramentumában.
________________________________________Az elmúlt héten eltemettük Fésüs Gyula 83 éves, Dr. Rácz Tibor 78 éves és
Csátré Zoltán 77 éves testvéreinket.
„Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról.” (Ézs. 25, 8)
________________________________________A Rákóczi-harang június 28-án, pénteken du. 2 órakor
Ozsváth Andrásné (Angi Irén) emlékét hirdette,
ma istentisztelet után pedig Dr. Rácz Tibor emlékére szólal meg.
________________________________________
1. Az ABIGÉL Többcélú Intézmény Debreceni Tagintézménye művésztanárainak és tanítványainak alkotásaiból közös kiállítás nyílik a Nagytemplom Karzati galériájában. A tárlat megnyitója a mai istentiszteletet követően, 11 30 kor lesz. A tárlat három héten át tekinthető meg.
2. Július 3-án, szerdán de. az Édesanya-gyermekklub keretében Dr. Czeglédy Mária főorvos tart előadást gyermekfogászat témakörben.
3. Július 7-én, vasárnap este 6 órától Alföldy-Boruss Csilla orgonaművész közreműködésével Zenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban.
4. A templomban az orvosi ügyelet padsorával szemben, táblával ellátott helyen, beteglátogatói adatfelvételt végzünk gyülekezetünk tagjai számára, június hónaptól kezdődően minden vasárnap! Az önkéntesek az istentisztelet előtt és után felveszik a beteglátogatáshoz szükséges adatokat és továbbítják a Lelkészi Hivatal felé. Kérjük a testvéreket, hogy ha tudomásuk van, olyan gyülekezeti tagról, aki elfogadja és igényli a beteglátogatás szolgálatát, akkor keressék a templomban ülő önkénteseket!
5. A Református Fiatalok Szövetsége adománygyűjtési akciót hirdet fiataloknak szánt, krisztusi szellemben működő konferenciatelep létrehozására Diósjenőn. A célt téglajegyek megvásárlásával lehet támogatni, melyek bármilyen címletben megvásárolhatók a lelkészi hivatalban. Bővebb információ a www.refisz.hu honlapon, vagy a lelkészi hivatalban kapható.
6. Gyülekezetünk angol nyelvű ifjúsági-napközis tábort szervez július 16 –20. között skót és amerikai fiatalok részvételével. Várjuk 12 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését.