Istentisztelet 2013. június 23. 10 óra

Istentisztelet 2013. június 23. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta.”
(Apostolok Cselekedetei 27, 25)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István
2. Fennálló ének: 479, 1
3. Hirdetések
4. Énektanítás : 298 Csorba Gergő
5. Főének: 298, 1-10

6. Előfohász
7. Igeolvasás: Apostolok Cselekedetei 27, 1-26
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 466, 3
10. Igehirdetés: Apostolok Cselekedetei 27, 25 Széles Csongor
11. Igehirdetés utáni ének: 462, 1
12. Imádság, Úri ima
13. Áldás
14. Záró ének: 275, 1-6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Állandó hétközi alkalmaink:

Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 4 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken 5 órakor Konfirmandus csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

HIRDETÉSEK

Az istentisztelet előtt Asztalos István, Ficzere Dóra, Nagy Roland,
Pap Géza Sándor gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
________________________________________Az elmúlt héten eltemettük Szőllős Gyula 67 éves,
Dr. Gaál Istvánné (Dr. Papp Enikő) 82 éves,
Dr. Kesztyűs Kornél Béláné (Nagy Erzsébet) 90 éves testvéreinket.
„Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról.” (Ézs. 25, 8)
________________________________________A Rákóczi-harang június 18-án, kedden du. 11 órakor Mészáros Józsefné,
½ 12 órakor pedig Katerkó Sándorné emlékére szólalt meg.
________________________________________
Szombaton kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben
Dr. Sipka Sándor és Dr. Simon Andrea, Dr. Maczkó Tibor és
Dr. Báthori Gabriella, Barna Ádám és Závodszky Edit.
________________________________________
1. A mai napon délután 2 órakor a Református Kollégium Gimnáziumának tanévzáró ünnepsége lesz a Nagytemplomban.
2. Június 25-én, kedden 6 órától Presbiteri gyűlést tartunk a gyülekezeti teremben.
3. Június 29-én, szombaton 10 órától lesz a Presbiterképző záró alkalma Vértesen.
4. Június 29-én, szombaton 10:30 órakor lesz a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanévzáró és diplomaosztó ünnepi istentisztelete a Nagytemplomban.
5. A templomban az orvosi ügyelet padsorával szemben, táblával ellátott helyen, beteglátogatói adatfelvételt végzünk, gyülekezetünk tagjai számára, június hónaptól kezdődően, minden vasárnap! Az önkéntesek az istentisztelet előtt és után, felveszik a beteglátogatáshoz szükséges adatokat és továbbítják a Lelkészi hivatal felé. Kérjük a testvéreket, hogy ha tudomásuk van, olyan gyülekezeti tagról, aki elfogadja és igényli a beteglátogatás szolgálatát, akkor keressék a templomban ülő önkénteseket!
6. A Református Fiatalok Szövetsége adománygyűjtési akciót hirdet fiataloknak szánt, krisztusi szellemben működő konferenciatelep létrehozására Diósjenőn. A célt téglajegyek megvásárlásával lehet támogatni, melyek bármilyen címletben megvásárolhatók a lelkészi hivatalban. Bővebb információ a www.refisz.hu honlapon, vagy a lelkészi hivatalban kapható.
7. Gyülekezetünk angol nyelvű ifjúsági-napközis tábort szervez július 16 –20. között skót és amerikai fiatalok részvételével. Várjuk 12 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését.