Istentisztelet 2013. június 16. 10 óra

Istentisztelet 2013. június 16. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Én azonban azt állapítottam meg, hogy semmi halált érdemlő
dolgot nem cselekedett. De mivel a császárhoz fellebbezett,
úgy döntöttem, hogy oda küldöm őt.” (ApCsel 24, 25)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Széles Csongor
2. Fennálló ének: 250, 1
3. Keresztelés
4. Főének: 161, 1-6

5. Hirdetések Szász Barnabásné
6. Az Immánuel Otthon tanévzárója Győri Zsófia igazgatónő
7. Előfohász, Igeolvasás: Apostolok Cselekedetei 24, 1-27
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 259, 10
10. Igehirdetés: Apostolok Cselekedetei 24, 25 Oláh István
11. Igehirdetés utáni ének: 451, 4
12. Imádság, Úri ima
13. Áldás
14. Záró ének: 264, 1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

HIRDETÉSEK

Az istentiszteleten Gál Bence gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
________________________________________Az elmúlt héten eltemettük Dr. Molnár István 91 éves,
Perge Györgyné (Varga Erzsébet) 82 éves,
Varga Gábor 73 éves és Gőz László 77 éves testvéreinket.
„Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról.” (Ézs. 25, 8)
________________________________________
Pénteken kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben
Csizmadia Csaba és Lajter Nikolett.

1. Június 22-én, szombaton 5 órakor Középkorúak bibliaórája lesz a gyülekezeti teremben.
2. Június 25-én, kedden 6 órától Presbiteri gyűlést tartunk a gyülekezeti teremben.
3. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége 2013. június 16-ra, vasárnapra országos adakozást hirdet az árvízkárosultak megsegítésére és az elhárítási munkálatok költségeinek enyhítésére. A perselyben elhelyezett adományokkal bajba jutott testvéreinken tudunk segíteni. Egyházunk árvízi segítő munkáját a Magyar Református Szeretetszolgálat hangolja össze, amelynek a következő számlaszámára várják az adományokat: 10702019-85008898-51100005
4. Június 19-én, szerda du. 2 órától a Zenebarátok következő előadására kerül sor „Hűség örökké – Puccini: Pillangókisasszony” címmel a Nyitott Ajtó Szociális Központban.
5. A templomban az orvosi ügyelet padsorával szemben, táblával ellátott helyen, beteglátogatói adatfelvételt végzünk, gyülekezetünk tagjai számára, június hónaptól kezdődően, minden vasárnap! Az önkéntesek az istentisztelet előtt és után, felveszik a beteglátogatáshoz szükséges adatokat és továbbítják a Lelkészi hivatal felé. Kérjük a testvéreket, hogy ha tudomásuk van, olyan gyülekezeti tagról, aki elfogadja és igényli a beteglátogatás szolgálatát, akkor keressék a templomban ülő önkénteseket!
6. Június 20-23 között (csütörtök-vasárnap) „A házasság kritikus pontjainak kezelése” címmel ingyenes tréning lesz gyülekezetünkben házaspárok számára, akik szeretnének többet tudni a jól működő párkapcsolatról, a házassági életciklusok kritikus szakaszainak helyes kezeléséről (pl. első gyermek születése, üres fészek szindróma, kirepültek a gyermekek, munkanélküliség, házastárs vagy gyermek tartós betegsége.) A Lelkészi Hivatalban lehet jelentkezni erre a képzésre.
7. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége június 21-én Egyházkerületi konferenciát tart a Nagytemplomban. Bővebb tájékoztatást a Lelkészi hivatalban lehet kérni.
8. A Református Fiatalok Szövetsége adománygyűjtési akciót hirdet fiataloknak szánt, krisztusi szellemben működő konferenciatelep létrehozására Diósjenőn. A célt téglajegyek megvásárlásával lehet támogatni, melyek bármilyen címletben megvásárolhatók a lelkészi hivatalban. Bővebb információ a www.refisz.hu honlapon, vagy a lelkészi hivatalban kapható.
9. Gyülekezetünk angol nyelvű ifjúsági-napközis tábort szervez július 16 –20. között skót és amerikai fiatalok részvételével. Várjuk 12 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését.