Istentisztelet 2013. június 9. 10 óra

Istentisztelet 2013. június 9. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izráel: Rejtve van sorsom az ÚR előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az ÚR? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.
(Ézsaiás 40, 27-31)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 125, 1
3. Hirdetések
4. Gyerekpercek Lakatos Edina
5. Főének: 274, 1-4

6. Előfohász, Igeolvasás: Ézsaiás 40, 12-31
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 172
9. Igehirdetés: Ézsaiás 40, 27-31 Szász Barnabásné
10. Igehirdetés utáni ének: 277, 4
11. Imádság, Úri ima
12. Áldás
13. Konfirmáció előtti ének: 463, 1
14. Konfirmáció Járay Loránd
15. Köszöntés
16. Záró ének: 265, 1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

HIRDETÉSEK

Az istentisztelet előtt Soós Szabolcs, Szőllősi Máté, Szőllősi Milán,
Szilágyi Roland János gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________Az elmúlt héten eltemettük Horváth Zoltánné (Székely Judit) 59 éves,
Vincze Lajosné (Székács Gizella) 46 éves,
Özv. Barna Jánosné (Nyilas Ilona) 87 éves testvéreinket.
„Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról.” (Ézs. 25, 8)
________________________________________A Rákóczi-harang ma délután ½ 3 órakor Katona Imre emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Pénteken kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben Szőllősi László és Szilágyi Anikó, szombaton pedig Huszti János és Dr. Nagy Ildikó,
Kelemen Miklós Lajos és Márton Erika.
________________________________________
1. Június 10-én, hétfőn fél 6 órakor Bibliaiskola lesz a gyülekezeti teremben.
2. Június 11-én, kedden 6 órától Presbiteri bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben.
3. A templomban az orvosi ügyelet padsorával szemben, táblával ellátott helyen, beteglátogatói adatfelvételt végzünk, gyülekezetünk tagjai számára, június hónaptól kezdődően, minden vasárnap! Az önkéntesek az istentisztelet előtt és után, felveszik a beteglátogatáshoz szükséges adatokat és továbbítják a Lelkészi hivatal felé. Kérjük a testvéreket, hogy ha tudomásuk van, olyan gyülekezeti tagról, aki elfogadja és igényli a beteglátogatás szolgálatát, akkor keressék a templomban ülő önkénteseket!
4. Június 20-23 között (csütörtök-vasárnap) „A házasság kritikus pontjainak kezelése” címmel ingyenes tréning lesz gyülekezetünkben házaspárok számára, akik szeretnének többet tudni a jól működő párkapcsolatról, a házassági életciklusok kritikus szakaszainak helyes kezeléséről (pl. első gyermek születése, üres fészek szindróma, kirepültek a gyermekek, munkanélküliség, házastárs vagy gyermek tartós betegsége.) A Lelkészi Hivatalban lehet jelentkezni erre a képzésre.
5. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége június 21-én Egyházkerületi konferenciát tart a Nagytemplomban. Bővebb tájékoztatást a Lelkészi hivatalban lehet kérni.
6. Gyülekezetünk 4-10 éves korú gyermekei számára napközis tábort szervezünk augusztus 5-9 között a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.
7. Gyülekezetünk angol nyelvű ifjúsági-napközis tábort szervez július 16 –20. között skót és amerikai fiatalok részvételével. Várjuk 12 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését.