Istentisztelet 2013. június 2. 10 óra

Istentisztelet 2013. június 2. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál prédikált nekik, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította…A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak.”(ApCsel 20, 7. 12)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Szász Barnabásné
2. Fennálló ének: 499, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 273, 1-10

5. Előfohász, Igeolvasás: Apostolok Cselekedetei 20, 7-12
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 272, 5
8. Igehirdetés: Apostolok Cselekedetei 20, 7. 12 Vad Zsigmond
9. Igehirdetés utáni ének: 275, 2
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Konfirmáció előtti ének: 463, 1
12. Felnőtt-keresztelés és – konfirmáció Oláh István
13. Köszöntés
14. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
15. Úrvacsora, ágendázik: Petró László
(Úrvacsorai énekek: 458, 462)
16. Záró ének: 196, 1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

HIRDETÉSEK

Az úrvacsorai jegyeket
Szentesiné Kiss Piroska adta az úrasztalára.
Minden úrvacsorai közösség alkalmával lehetőség nyílik a szőlőlével történő úrvacsorázásra is.
________________________________________
Az istentisztelet előtt Dobos Károly és Puskás Dénes
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.

Az elmúlt héten eltemettük Gábor Márton 87 éves, Rontó Gyula 53 éves,
Kocsis István 80 éves, Török Mártonné (Pongor Zsuzsanna) 96 éves
és Harmati Lajos 79 éves testvéreinket.
„Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról.” (Ézs. 25, 8)
________________________________________A Rákóczi-harang május 31-én, pénteken 11 órakor
Nagy Bertalan emlékére szólalt meg.
________________________________________
Szombaton kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben:
Lucski Tibor és Tiba Ivett.
________________________________________
1. Június 8-án, szombaton du. 5 órakor Középkorúak bibliaórája lesz a gyülekezeti teremben.
2. Június 8-án, szombaton 5 órától Harmincasok bibliaórája lesz a Leány utcán.
3. 2013. június 2-án a Nagytemplomban 4 órától kerül megrendezésre a „Fekete Dániel-Mike Ádám, Bibliai Történetek: Izrael Rockoratórium” ökumenikus ősbemutatója. Fővédnök: Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, aki egyben az alkalmat is megnyitja; Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi megyéspüspök; Dr. Asher G. Ehrenfeld. Debrecen és Kelet Magyarországi főrabbi. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
4. A templomban az orvosi ügyelet padsorával szemben, táblával ellátott helyen, beteglátogatói adatfelvételt végzünk, gyülekezetünk tagjai számára, június hónaptól kezdődően, minden vasárnap! Az önkéntesek az istentisztelet előtt és után, felveszik a beteglátogatáshoz szükséges adatokat és továbbítják a Lelkészi hivatal felé. Kérjük a testvéreket, hogy ha tudomásuk van, olyan gyülekezeti tagról, aki elfogadja és igényli a beteglátogatás szolgálatát, akkor keressék a templomban ülő önkénteseket!
5. Június 20-23 között (csütörtök-vasárnap) „A házasság kritikus pontjainak kezelése” címmel ingyenes tréning lesz gyülekezetünkben házaspárok számára, akik szeretnének többet tudni a jól működő párkapcsolatról, a házassági életciklusok kritikus szakaszainak helyes kezeléséről (pl. első gyermek születése, üres fészek szindróma, kirepültek a gyermekek, munkanélküliség, házastárs vagy gyermek tartós betegsége.) A Lelkészi Hivatalban lehet jelentkezni erre a képzésre.
6. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége június 21-én Egyházkerületi konferenciát tart a Nagytemplomban. Bővebb tájékoztatást a Lelkészi hivatalban lehet kérni.
7. Gyülekezetünk 4-10 éves korú gyermekei számára napközis tábort szervezünk augusztus 5-9 között a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.
8. Gyülekezetünk angol nyelvű ifjúsági-napközis tábort szervez július 16 –20. között skót és amerikai fiatalok részvételével. Várjuk 12 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését.