Istentisztelet 2013. május 26. 10 óra

Istentisztelet 2013. május 26. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: „Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban.” Erre ott maradt egy évig és hat hónapig, és tanította közöttük az Isten igéjét.”(ApCsel 18, 9-11)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 153
3. Hirdetések
4. Énektanítás Csorba Gergő
5. Főének: 273, 1-10

6. Előfohász, Igeolvasás: Apostolok Cselekedetei 18, 1-17
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 483, 6
9. Igehirdetés: Apostolok Cselekedetei 18, 9-11 Szász Barnabásné
10. Igehirdetés utáni ének: 393, 1
11. Imádság, Úri ima
12. Áldás
13. Záró ének: 397, 1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Állandó hétközi alkalmaink:

Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 4 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken 5 órakor Konfirmandus csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

HIRDETÉSEK

Az istentisztelet előtt Mester Csanád, Burmeister Gréta és Őri Barbara
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Kocsis Mihályné (Gyuricska Zsuzsanna) 79 éves és
Vaskó László 59 éves testvéreinket.
„Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról.” (Ézs. 25, 8)
________________________________________ A Rákóczi-harang május 20-án, hétfőn de. 11 órakor Dr. Lévay Botond,
ma de. 9 órakor Bézi Andrea, istentisztelet után Vaskó László,
½ 1 órakor pedig Hapák József emlékére szólal meg.
________________________________________
Pénteken kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben:
Peley László és Erdős Erika. Szombaton pedig: Bihari János és Szűcs Kinga, Győrfi Sándor Zoltán és Győrfi-Gere Enikő, Tóth Lajos Péter és Balogh Ágnes.
________________________________________
1. Május 27-én, hétfőn fél 6 órakor Bibliaiskola lesz a gyülekezeti teremben.
2. Május 29-én, szerdán délelőtt az Édesanya-gyermekklub keretén belül Dr. Horkay Irén bőrgyógyász professzor tart előadást „Gyermekkori bőrbetegségek” címmel.
3. 2013. június 2-án a Nagytemplomban 4 órától kerül megrendezésre a „Fekete Dániel-Mike Ádám, Bibliai Történetek: Izrael Rockoratórium” ökumenikus ősbemutatója. Fővédnök: Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, aki egyben az alkalmat is megnyitja; Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi megyéspüspök; Dr. Asher G. Ehrenfeld. Debrecen és Kelet Magyarországi főrabbi. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
4. Június 20-23 között (csütörtök-vasárnap) „A házasság kritikus pontjainak kezelése” címmel ingyenes tréning lesz gyülekezetünkben házaspárok számára, akik szeretnének többet tudni a jól működő párkapcsolatról, a házassági életciklusok kritikus szakaszainak helyes kezeléséről (pl. első gyermek születése, üres fészek szindróma, kirepültek a gyermekek, munkanélküliség, házastárs vagy gyermek tartós betegsége.) A Lelkészi Hivatalban lehet jelentkezni erre a képzésre.
5. Gyülekezetünk 4-10 éves korú gyermekei számára napközis tábort szervezünk augusztus 5-9. között. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.
6. Gyülekezetünk angol nyelvű ifjúsági-napközis tábort szervez július 16 –20. között skót és amerikai fiatalok részvételével. Várjuk 12 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését.