Istentisztelet 2013. május 20. 10 óra

Istentisztelet 2013. május 20. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában.” (ApCsel 16, 5-6)

„Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. … Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. ” (Róma 8, 14. 17)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 234, 1
3. Főének: 369, 1-4
4. Hirdetések
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Róma 7, 21 – 8, 11
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 377, 3
9. Igehirdetés: Róma 8, 1-2 Szász Barnabásné
10. Igehirdetés utáni ének: 373, 4-5
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Gyülekezeti ének: 463, 1
13. Jubileumi konfirmáció Széles Csongor
14. Záró ének: 376, 3-4
Orgona: Vad Péter tanár – karnagy

Állandó hétközi alkalmaink:

Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 4 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken 5 órakor Konfirmandus csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

HIRDETÉSEK

1. A Debreceni Református Kollégium fennállásának 475. és a Dóczy Gimnázium 175. évfordulója alkalmából hálaadó istentisztelet lesz a Nagytemplomban május 25-én 10 órakor, erre a szervezők szeretettel hívják a Kollégium intézményeinek egykori diákjait. A nap programját a bejáratnál elhelyeztük, az érdeklődők magukkal vihetik.
2. 2013. június 2-án a Nagytemplomban 4 órától kerül megrendezésre a „Fekete Dániel-Mike Ádám, Bibliai Történetek: Izrael Rockoratórium” ökumenikus ősbemutatója. Fővédnök: Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, aki egyben az alkalmat is megnyitja; Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi megyéspüspök; Dr. Asher G. Ehrenfeld. Debrecen és Kelet Magyarországi főrabbi. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
3. A Magyar Református Szeretetszolgálat az idén május 25-én tartja a Szeretethíd debreceni megnyitóját. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is kérjük a gyülekezetek nőszövetségeit és a „sütnikész” asszonyait, hogy egy tepsi süteménnyel járuljanak hozzá a szeretethíd építéséhez. A süteményeket, kérjük hogy a Kisrefi udvarára május 25-én délelőtt 9-12 óra között hozzák el. Itt önkénteseink veszik át és 12 órától az Emlékkertben, a város idősotthonaiban, a 475 éves Kollégium udvarán és más helyszíneken fogják kiosztani.
4. Az egyház egyik fontos tevékenysége a betegek látogatása. A beteglátogatás áldott szolgálat, de nem könnyű feladat. Azok számára, akik rendszeresen szeretnék végezni ezt a szolgálatot a Református Missziói Központ és a Kenézy Kórház május 23-25-ig Berekfürdőn, a Megbékélés Házában felkészítő alkalmat szervez. Erre az alkalomra személyesen a lelkészi hivatalban lehet jelentkezni.
5. Gyülekezetünk 4-10 éves korú gyermekei számára napközis tábort szervezünk augusztus 5-9. között. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.
6. Gyülekezetünk angol nyelvű ifjúsági-napközis tábort szervez július 16 –20. között skót és amerikai fiatalok részvételével. Várjuk 12 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését.