Istentisztelet 2013. május 19. 10 óra

Istentisztelet 2013. május 19. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik,
sőt bennetek lesz.” (János 14, 15-17)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Szász Barnabásné
2. Fennálló ének: 66, 1
3. Hirdetések:
4. Főének: 370, 1-3

5. Előfohász, Igeolvasás: ApCsel 2, 1–21
6. Imádság
7. Gyülekezeti Énekkar éneke
(Kapi: Könyörülj Úristen rajtunk) vez.: Nárai Máté
8. Igehirdetés: János 14, 15-17 Dr. Bölcskei Gusztáv
9. Gyülekezeti Énekkar éneke
(Gárdonyi: Pünkösdi dicséret) vez.: Vass Sándor
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Úrvacsora előtti ének: 438, 1
12. Úrvacsora, ágendázik Vad Zsigmond
(Úrvacsorai énekek: 369; 372; 373; 374; 376; 377)
13. Himnusz
14. Záró ének: 375, 1.2.7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Az énekkart orgonán kíséri Vad Péter
Hegedűn közreműködik Herczegfalvi Zoltán

HIRDETÉSEK

Az úrvacsorai jegyeket
Kiss József és családja adta az úrasztalára.
Minden úrvacsorai közösség alkalmával lehetőség nyílik a szőlőlével történő úrvacsorázásra is.

A pünkösdi ünnepkörben 6 gyermek részesül
a keresztség sákramentumában. ________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Bokor Ádám 83 éves, Hársfalvai Mihály Dénes 71 éves és Hársfalvai Mihályné (Szatmári Ilona) 76 éves testvéreinket.
„Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról.” (Ézs 25, 8)
________________________________________
A Rákóczi-harang május 14-én, kedden du. 3 órakor Barabás Mihály ny. református lelkipásztor, május 17-én, pénteken de. 11 órakor Éles Péter, május 18-án, szombaton du. 2 órakor pedig Dr. Kocsis Elemér püspök, gyülekezetünk volt lelkipásztora emlékére szólalt meg.
________________________________________
Szombaton kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben:
Kalló Levente és Sóvágó Henrietta,
Marcus Lescow és Fodor Beáta.
________________________________________
1. Megjelent a Nagytemplomi Gyülekezeti Élet legújabb száma.
2. Május 22-én, szerdán délelőtt az Édesanya-gyermekklub keretén belül Dr. Patai Irén homeopata szakorvos tart előadást „Ismerkedés a homeopátiával” címmel.
3. A Debreceni Református Kollégium fennállásának 475. és a Dóczy Gimnázium 175. évfordulója alkalmából hálaadó istentisztelet lesz a Nagytemplomban május 25-én 10 órakor, erre a szervezők szeretettel hívják a Kollégium intézményeinek egykori diákjait. A nap programját a bejáratnál elhelyeztük, az érdeklődők magukkal vihetik.
4. Május 25-én, szombaton du. 5 órakor Középkorúak bibliaórája lesz a gyülekezeti teremben.
5. A Magyar Református Szeretetszolgálat az idén május 25-én tartja a Szeretethíd debreceni megnyitóját. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is kérjük a gyülekezetek nőszövetségeit és a „sütnikész” asszonyait, hogy egy tepsi süteménnyel járuljanak hozzá a szeretethíd építéséhez. A süteményeket, kérjük hogy a Kisrefi udvarára május 25-én délelőtt 9-12 óra között hozzák el. Itt önkénteseink veszik át és 12 órától az Emlékkertben, a város idősotthonaiban, a 475 éves Kollégium udvarán és más helyszíneken fogják kiosztani.
6. 2013. június 2-án a Nagytemplomban 4 órától kerül megrendezésre a „Fekete Dániel-Mike Ádám, Bibliai Történetek: Izrael Rockoratórium” ökumenikus ősbemutatója. Fővédnök: Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, aki egyben az alkalmat is megnyitja; Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi megyéspüspök; Dr. Asher G. Ehrenfeld. Debrecen és Kelet Magyarországi főrabbi. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
7. Gyülekezetünk 4-10 éves korú gyermekei számára napközis tábort szervezünk augusztus 5-9. között. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.
8. Gyülekezetünk angol nyelvű ifjúsági-napközis tábort szervez július 16 –20. között skót és amerikai fiatalok részvételével. Várjuk 12 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését.