Istentisztelet 2013. május 12. 10 óra

Istentisztelet 2013. május 12. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.” “Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is őbennük.”(János 17, 20-26)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 329, 2
3. Keresztelés
4. Közének: 19, 1
5. Gyerekpercek Oláh István
6. Főének: 66, 1. 2. 4. 10 Szász Barnabásné

7. Hirdetések
8. Előfohász, Igeolvasás: Zsoltárok 97
9. Imádság
10. Igehirdetés előtti ének: 255, 1
11. Igehirdetés: János 17, 20-26 Norman Hutcheson
Tolmácsol: Vad Zsigmond
12. Igehirdetés utáni ének: 392, 2
13. Imádság, Úri ima, Áldás
14. Záró ének: 395, 1-3
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

HIRDETÉSEK

Az istentisztelet előtt Nagy Arnold, Kovács Dániel Csaba, Nagy Jázmin Hajnal és Kövesi Damos Zoltán, az istentiszteleten pedig Iszlai Zsombor
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Földi Károlyné (Szőke Juliánna) 80 éves testvérünket. „Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról.” (Ézs. 25, 8)
________________________________________A Rákóczi-harang május 10-én, pénteken de. 11 órakor
Török Tibor emlékére szólalt meg.
________________________________________
Szombaton kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben:
Marczin Zoltán és Kereskényi Mariann, valamint Győrfi Zoltán és Kövér Szilvia.
________________________________________
1. Május 13-án, hétfőn fél 6 órakor Bibliaiskola lesz a gyülekezeti teremben.
2. Május 14-én, kedden 6 órától Presbiteri bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben.
3. Május 15-én, szerdán délelőtt az Édesanya-gyermekklub keretén belül Kabályné Pazonyi Erika gyógypedagógus-logopédus tart előadást „Beszédfejlődés” címmel.
4. Május 18-án, szombaton ifjúsági napot szervezünk konfirmandusaink számára, amely Debrecen határában, zöld övezetben lesz (Haláp-Farm). A nap célja a közös együttlét, az új ifjúsági csoport megalakulása, játék, éneklés, áhítat, sport. Indulás ½ 9 órakor a Leány utcáról, érkezés kb. ½ 5 óra.
5. Az egyház egyik fontos tevékenysége a betegek látogatása. A beteglátogatás áldott szolgálat, de nem könnyű feladat. Azok számára, akik rendszeresen szeretnék végezni ezt a szolgálatot a Református Missziói Központ és a Kenézy Kórház május 23-25-ig Berekfürdőn, a Megbékélés Házában felkészítő alkalmat szervez. Erre az alkalomra személyesen a lelkészi hivatalban lehet jelentkezni.
6. Gyülekezetünk 4-10 éves korú gyermekei számára napközis tábort szervezünk augusztus 5-9. között. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.
7. Gyülekezetünk angol nyelvű ifjúsági-napközis tábort szervez július 16 –20. között skót és amerikai fiatalok részvételével. Várjuk 12 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését.