Istentisztelet 2013. május 5. 10 óra

Istentisztelet 2013. május 5. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Bizony, bizony, mondom néktek: ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt.”
(János 12, 24-25)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Széles Csongor
2. Fennálló ének: 89, 1
3. Gyermekek anyák napi köszöntője
4. Hirdetések
5. Beszámoló a beteglátogatói képzésről Virányiné Trapp Krisztina
6. Főének: 167, 1-3

7. Előfohász, Igeolvasás: 1János 3, 14-24
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 164, 1
10. Igehirdetés: János 12, 24-25 Szász Barnabásné
11. Igehirdetés utáni ének: 466, 2
12. Imádság, Úri ima
13. Áldás
14. Záró ének: 266, 1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Állandó hétközi alkalmaink:

Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 4 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken 5 órakor Konfirmandus csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

HIRDETÉSEK

Az elmúlt héten eltemettük Makrai Józsefné (Szabó Irén) 91 éves testvérünket.
„Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.” (Zsolt 94,19).
________________________________________A Rákóczi-harang május 2-án, csütörtökön de. 11 órakor
Ozsváth András emlékére szólalt meg.
________________________________________
Pénteken kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben:
Iszlai Gergely és Dóka Szilvia.
________________________________________
1. Elkészült gyülekezeti tagjainknak szóló pünkösdi körlevelünk. Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy vegyék át saját levelüket a kijáratnál, és saját utcájukban, lépcsőházukban legyenek szívesek segíteni, eljuttatni a leveleket a címzettekhez.
2. A 10 órás istentiszteleten legközelebb május 19-én, pünkösd ünnepén lesz úrvacsorai közösség.
3. Május 1-jétől a hétfői Bibliaóra délután 3 óra helyett 4 órakor kezdődik.
4. Május 9-én, Áldozócsütörtök ünnepén vasárnapi rend szerint 8, 10 és 6 órakor lesznek Istentiszteleteink.
5. Május 12-én, a 10 órás istentisztelet elején gyermekperceket (gyermekeknek szóló üzenet) tartunk. Kérjük szeretettel, hogy a gyermekek már az Istentisztelet elején a szószék melletti, számukra fenntartott padsorokban foglaljanak helyet.
6. Május 18-án, szombaton ifjúsági napot szervezünk konfirmandusaink számára, amely Debrecen határában, zöld övezetben lesz (Haláp-Farm). A nap célja a közös együttlét, az új ifjúsági csoport megalakulása, játék, éneklés, áhítat, sport. Indulás ½ 9 órakor a Leány utcáról, érkezés kb. ½ 5 óra.
7. Megjelent a Közösség egyházmegyei magazin (250 Ft) legújabb száma, amely egyéb kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő Könyves pavilonban.
8. Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk 2013. május 20-án, Pünkösd hétfőjén. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2013-ban 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
9. Gyülekezetünk 4-10 éves korú gyermekei számára napközis tábort szervezünk augusztus 5-9. között. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.
10. Gyülekezetünk angol nyelvű ifjúsági-napközis tábort szervez július 16 –20. között skót és amerikai fiatalok részvételével. Várjuk 12 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését.