Istentisztelet 2013. április 28. 10 óra

Istentisztelet 2013. április 28. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„De magasztos lesz a Seregek URa, mikor ítéletet tart, és a szent Isten szentnek bizonyul, mikor igazságot tesz. Bárányok legelnek ott a legelőkön, és a gazdagok romjain jövevények élősködnek. Jaj azoknak, akik a gonoszság kötelein húzzák maguk után a bűnt, és a vétket kötélen, mint a kocsit, 19akik ezt mondják: Siessen, cselekedjék hamar, hadd lássuk már! Teljesedjék be mielőbb Izráel Szentjének terve, hadd ismerjük meg! Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség; azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű! Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak.” (Ézsaiás 5, 16-21)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 65, 1
3. Főének: 264, 1-3

4. Előfohász, Igeolvasás: Zsoltárok 67, 1-8
5. Imádság
6. Gyülekezeti Énekkar éneke: vez.: Vass Sándor
(Szokolai: Áldjuk Isten nagy kegyelmét)
7. Igehirdetés: Ézsaiás 5, 16-21 Dr. Bölcskei Gusztáv
8. Igehirdetés utáni ének: 377, 2
9. Imádság, Úri ima
10. Konfirmáció előtti ének: 370, 1
11. Keresztelés és – konfirmáció Széles Csongor
12. Köszöntés Dr. Virágh Pál főgondnok
13. Imádság Hodossy-Takács Mirjam konfirmandus
14. Úrvacsora előtti ének: 23, 1
15. Úrvacsora, ágendázik: Szász Barnabásné
(Úrvacsorai énekek: 437. 438. 443. 440)
16. Áldás
17. Hirdetések
18. Záró ének: 462, 1-3
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Az énekkart orgonán kíséri: Vad Péter

HIRDETÉSEK

Az úrvacsorai jegyeket Aros Tibor és családja adta az úrasztalára.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Török Miklósné (Végh Ida Márta) 68 éves testvérünket.
„Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról.” (Ézs. 25, 8)
________________________________________
A Rákóczi-harang április 22-én, hétfőn du. ½ 1 órakor Nagy József,
április 25-én, csütörtökön 9 órakor Vékony Sándor, du. 2 órakor György János,
április 26-án, pénteken du. ½ 1 órakor pedig Tasi Gábor emlékét hirdette.
________________________________________
1. Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
2. Április 29-én, hétfőn ½ 6 órától Bibliaiskola lesz a gyülekezeti teremben.
3. Április 30-án, kedden 6 órától Presbiteri bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben.
4. Elkészült gyülekezeti tagjainknak szóló pünkösdi körlevelünk, amelyet jövő héten át lehet venni a lelkészi hivatalban, illetve jövő vasárnap, május 5-én az istentisztelet előtt és után itt a templomban.
5. A 10 órás istentiszteleten legközelebb május 19-én, pünkösd ünnepén lesz úrvacsorai közösség.
6. Május 2-án, csütörtökön este 6 órától megszólalnak városunkban a spanyol gitárkészítő Manuel Contreras világhírű mesterhangszerei Vitányi Judit és Csorba Gergő koncertjén a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Simonffy termében. (Vár u. 1.)
7. Megjelent a Közösség egyházmegyei magazin (250 Ft) legújabb száma, amely egyéb kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő Könyves pavilonban.
8. Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk 2013. május 20-án, Pünkösd hétfőjén. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2013-ban 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
9. Gyülekezetünk 4-10 éves korú gyermekei számára napközis tábort szervezünk augusztus 5-9. között. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.
10. Gyülekezetünk angol nyelvű ifjúsági-napközis tábort szervez július 16 –20. között skót és amerikai fiatalok részvételével. Várjuk 12 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését.