Istentisztelet 2013. április 21. 10 óra

Istentisztelet 2013. április 7. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor összehívta a tizenkettő a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik: „Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. Hanem válasszatok ki magatok közül, atyámfiai, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába; mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett.” Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánórt, Timónt, Parmenászt és Nikoláoszt, az antiókhiai prozelitát; az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt igen sok pap is
engedelmeskedett a hitnek.”(ApCsel 6, 1-7)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Dr. Bölcskei Gusztáv
2. Fennálló ének: 162, 1. 4
3. Gyerekpercek Széles Csongor
4. Főének: 233, 1-6 Dr. Bölcskei Gusztáv

5. Előfohász, Igeolvasás: Apostolok Cselekedetei 5, 1-12; 17-20
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 369, 1
8. Igehirdetés: Apostolok Cselekedetei 6, 1-7 Ferenczi Pál
egyházmegyei lelkészi tanácsos
9. Igehirdetés utáni ének: 89, 7
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Köszöntés
12. Az Egyházlátogató küldöttség köszöntése Tasi Sándor
egyházmegyei világi tanácsos
13. Hirdetések Vad Zsigmond
14. Záró ének: 98, 1. 3-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

HIRDETÉSEK

Az elmúlt héten eltemettük Vámosi Albertné (Biró Irma) 83 éves testvérünket.
„Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról.” (Ézs. 25, 8)
________________________________________
Az istentisztelet előtt Bárány Zsuzsanna és Rácz Péter
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________A Rákóczi-harang április 20-án, szombaton 11 órakor Nagy Bertalanné,
¼ 12-kor pedig Schneider Mária emlékét hirdette.
________________________________________
Pénteken Árva Attila és Juhász Tímea,
szombaton pedig Román Sándor és Führer Adrienn
kérik gyülekezetünkben házasságkötésükre Isten áldását.
________________________________________
1. Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
2. Gyülekezetünkben április 28-án, vasárnap a 10 órás istentiszteleten lesz a gyermekek ünnepélyes konfirmációja. Ezt megelőzően a vizsgák április 27-én, szombaton du. 2 órakor (Czeglédy Péter Pál csoportja), du ½ 5 órakor (Lakatos Edina csoportja) és este 7 órakor (Széles Csongor csoportja) a gyülekezeti teremben lesznek megtartva.
3. A Nyitott Ajtó Szociális Központban április 24-én, szerdán du. ½ 2 órakor
Nt. L. Szabó Gizella ny. lelkipásztor „Assisi Szent Ferenc élete” címmel tart előadást. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra.
4. Megjelent a Közösség egyházmegyei magazin (250 Ft) legújabb száma, amely egyéb kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő Könyves pavilonban.
5. Nyári gyülekezeti táborunk 2013. július 8-14. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
6. Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk 2013. május 20-án, Pünkösd hétfőjén. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2013-ban 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
7. Gyülekezetünk 4-10 éves korú gyermekei számára napközis tábort szervezünk augusztus 5-9. között. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.
8. Gyülekezetünk angol nyelvű ifjúsági-napközis tábort szervez július 16 –20. között skót és amerikai fiatalok részvételével. Várjuk 12 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését.