Istentisztelet 2013. április 14. 10 óra

Istentisztelet 2013. április 14. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„… és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk… Péter és János azonban így válaszolt nekik: „Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre: ítéljétek meg magatok; mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk.” (ApCsel 4, 12. 19-20)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István
2. Fennálló ének: 95, 1. 4
3. Hirdetések
4. Diakóniai bizottság beszámolója Oláh Zoltán
5. Főének: 398, 1-5

6. Előfohász
7. Igeolvasás: Apostolok Cselekedetei 4, 5-22
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 512, 2
10. Igehirdetés: Apostolok Cselekedetei 4, 12. 19-20 Szász Barnabásné
11. Igehirdetés utáni ének: 499, 5
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Záró ének: 472, 3-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Állandó hétközi alkalmaink:

Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 3 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán
Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

HIRDETÉSEK

Az elmúlt héten eltemettük Nagy Jenőné (Ötvös Mária) 72 éves és
Rácz Sándorné (Gellért Etelka) 62 éves testvéreinket.
„Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról.” (Ézs. 25, 8)
________________________________________
Az istentisztelet előtt Mezei Roland Zsolt és Nyéki Melitta Anita
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang április 8-án, hétfőn ½ 1 órakor Sarkadi István, du. 1:55-kor
Lőrinc Mária, április 10-én, 10 órakor Dr. Farkas István Márton emlékére szólalt meg, ma az istentisztelet után Rácz Sándorné emlékét hirdeti.
________________________________________

1. Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
2. Április 15-én, hétfőn fél 6 órakor Bibliaiskola lesz a gyülekezeti teremben.
3. Április 20-án, szombaton du. 5 órakor Középkorúak bibliaórája lesz a gyülekezeti teremben.
4. Az istentisztelet után kerül sor a keleti karzaton a Díszmagyar ruhák kiállítása a debreceni Református Nagytemplomban című kiállítás megnyitójára. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.
5. Április 21-én, vasárnap délelőtt a 10 órás istentiszteleten egyházlátogatás lesz gyülekezetünkben. Az istentisztelet előtt 9 órától presbiteri gyűlést tartunk a Nagytemplom imatermében.
6. Április 21-én, a 10 órás istentisztelet elején gyermekperceket tartunk.
7. Az egyház egyik fontos tevékenysége a betegek látogatása. A beteglátogatás áldott szolgálat, de nem könnyű feladat. Azok számára, akik rendszeresen szeretnék végezni ezt a szolgálatot a Református Missziói Központ és a Kenézy Kórház április 21-23-ig Berekfürdőn, a Megbékélés Házában felkészítő alkalmat szervez. Erre az alkalomra személyesen a lelkészi hivatalban lehet jelentkezni.
8. Megjelent a Közösség egyházmegyei magazin (250 Ft) legújabb száma, amely egyéb kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő Könyves pavilonban.
9. Nyári gyülekezeti táborunk 2013. július 8-14. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
10. Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk 2013. május 20-án, Pünkösd hétfőjén. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2013-ban 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
11. Gyülekezetünk 4-10 éves korú gyermekei számára napközis tábort szervezünk augusztus 5-9. között. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.
12. Gyülekezetünk angol nyelvű ifjúsági-napközis tábort szervez július 16 –20. között skót és amerikai fiatalok részvételével. Várjuk 12 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését.