Istentisztelet 2013. április 7. 10 óra

Istentisztelet 2013. április 7. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Atyámfiai, férfiak! Be kellett teljesednie az Írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust; közénk tartozott, és részt kapott ebből a szolgálatból … Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve a János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk: még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának.” (ApCsel 1, 16-17. 21-22)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs
2. Fennálló ének: 396, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 299, 1-5

5. Előfohász
6. Igeolvasás: Zakariás 11, 4-14
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 277, 4
9. Igehirdetés: Apostolok Cselekedetei 1, 15-26 Dr. Hodossy-Takács Előd
10. Igehirdetés utáni ének: 395, 3
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Záró ének: 275, 1-6

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Állandó hétközi alkalmaink:

Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 3 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán
Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

HIRDETÉSEK

Az elmúlt héten eltemettük Kiss Ferenc 83 éves testvérünket.
„Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról.” (Ézs. 25, 8)
________________________________________
1. Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
2. A Magyar Országgyűlés nemzeti emlékhellyé nyilvánította a Debreceni Református Kollégiumot és Nagytemplomot. Az ebből az alkalomból állított emlékmű ünnepélyes avatására április 12-én du. 3 órakor kerül sor a Nagytemplom mögötti emlékkertben.
3. Április 8-án, hétfőn fél 6 órakor Bibliaiskola lesz a gyülekezeti teremben.
4. Április 13-án, szombaton du. 5 órakor Középkorúak bibliaórája lesz a gyülekezeti teremben.
5. 2013. április 13-án este 6 órakor kerül sor Mága Zoltán jótékonysági koncertjére a Magyar Református Szeretetszolgálat szervezésében. A szervezők a koncert bevételével a nehéz sorsú, de tanulni vágyó gyermekeket támogatják.
6. Április 10-én, szerdán 14 órától a Zenebarátok következő előadására kerül sor „Tündéries – meseszerű musical – Kacsoh Pongrác: János Vitéz címmel a Nyitott Ajtó Szociális Központban.
7. A Kálvin toronygalériában az istentisztelet után megtekinthető a Gubás Társulat gubás mesterséget felelevenítő kiállítása.
8. Az egyház egyik fontos tevékenysége a betegek látogatása. A beteglátogatás áldott szolgálat, de nem könnyű feladat. Azok számára, akik rendszeresen szeretnék végezni ezt a szolgálatot a Református Missziói Központ és a Kenézy Kórház április 21-23-ig Berekfürdőn, a Megbékélés Házában felkészítő alkalmat szervez. Erre az alkalomra személyesen a lelkészi hivatalban lehet jelentkezni.
9. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége 2013. április 15-19. között tartja Nőszövetségi Bibliaiskoláját Berekfürdőn, a Megbékélés Házában. Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi Hivatalban lehet.
10. Megjelent a Közösség egyházmegyei magazin (250 Ft) legújabb száma, amely egyéb kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő Könyves pavilonban.
11. Nyári gyülekezeti táborunk 2013. július 8-14. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
12. Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk 2013. május 20-án, Pünkösd hétfőjén. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2013-ban 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
13. Gyülekezetünk 4-10 éves korú gyermekei számára napközis tábort szervezünk augusztus 5-9. között. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.
14. Gyülekezetünk angol nyelvű ifjúsági-napközis tábort szervez július 16 –20. között skót és amerikai fiatalok részvételével. Várjuk 12 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését.