Istentisztelet 2013. április 1. 10 óra

Istentisztelet 2013. április 1. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„De megkérdezhetné valaki: hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen! Amit vetsz, nem kel életre, míg előbb el nem rothad, és amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáét vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. … Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: “Teljes a diadal a halál fölött! … Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Korinthus 15, 35-38. 53-54. 58)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Dr. Bölcskei Gusztáv
2. Fennálló ének: 187, 1
3. Keresztelés
4. Főének: 348, 1-5
5. Hirdetések Széles Csongor
6. Előfohász
7. Igeolvasás: 1Korinthus 15, 35-58
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 349, 5
10. Igehirdetés: 1Korinthus 15, 35-38. 53-54. 58 Szász Barnabásné
11. Igehirdetés utáni ének: 357, 4
12. Imádság
13. Úri ima
14. Áldás
15. Záró ének: 357, 1-3. 7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

ISTENTISZTELETI REND A NAGYTEMPLOMBAN A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖRBEN 2013.

Április 1. Húsvét II. napja
18.00 Molnár Szabolcs

HIRDETÉSEK

A húsvéti ünnepkörben 9 gyermek részesül
a keresztség sákramentumában.

________________________________________

1. A Magyar Országgyűlés nemzeti emlékhellyé nyilvánította a Debreceni Református Kollégiumot és Nagytemplomot. Az ebből az alkalomból állított emlékmű ünnepélyes avatására április 12-én du. 3 órakor kerül sor a Nagytemplom mögötti emlékkertben.
2. 2013. április 13-án este 6 órakor kerül sor Mága Zoltán jótékonysági koncertjére a Magyar Református Szeretetszolgálat szervezésében. A koncert bevételével a nehéz sorsú, de tanulni vágyó gyermekeket támogatják a szervezők.
3. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége 2013. április 15-19. között tartja Nőszövetségi Bibliaiskoláját Berekfürdőn, a Megbékélés Házában. Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi Hivatalban lehet.
4. Az egyház egyik fontos tevékenysége a betegek látogatása. A beteglátogatás áldott szolgálat, de nem könnyű feladat. Azok számára, akik rendszeresen szeretnék végezni ezt a szolgálatot a Református Missziói Központ és a Kenézy Kórház április 21-23-ig Berekfürdőn, a Megbékélés házában felkészítő alkalmat szervez. Erre az alkalomra személyesen a lelkészi hivatalban lehet jelentkezni.
5. Megjelent a Közösség egyházmegyei magazin (250 Ft) legújabb száma, amely egyéb kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő Könyves pavilonban.
6. Nyári gyülekezeti táborunk 2013. július 8-14. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
7. Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk 2013. május 20-án, Pünkösd hétfőjén. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2013-ban 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
8. Gyülekezetünk 4-10 éves korú gyermekei számára napközis tábort szervezünk augusztus 5-9. között. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.
9. Gyülekezetünk angol nyelvű ifjúsági-napközis tábort szervez július 16 –20. között skót és amerikai fiatalok részvételével. Várjuk 12 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését.