Istentisztelet 2013. október 6. 10 óra

Istentisztelet 2013. október 6. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és földiekről szól. Aki a mennyből jön (az felette van mindenkinek:) és arról tesz bizonyságot, amit látott, és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadta bizonyságtételét, az pecsétet tett arra,
hogy Isten igaz.” (János 3, 31-33)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Petró László
2. Fennálló ének: 119, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 256, 1-5

5. Előfohász
6. Igeolvasás: János 3, 22-36
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 286, 1. 4
9. Igehirdetés: János 3, 31-33 Széles Csongor
10. Igehirdetés utáni ének: 255, 7-8
11. Imádság, Úri ima. Áldás
12. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
13. Úrvacsora, ágendázik: Vad Zsigmond
(Úrvacsorai énekek: 442; 458-462)
14. Záró ének: 242, 1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

HIRDETÉSEK

Az úrvacsorai jegyeket egy magát megnevezni nem kívánó
testvérünk adta az úrasztalára.
________________________________________Az istentisztelet előtt Várkonyi Viktória és Várkonyi Péter gyermekek
részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang szeptember 28-án, ½ 2 órakor Botos Kálmán református lelkipásztor és Radóczné Krakkó Tímea emlékét hirdette.

Az elmúlt héten eltemettük Dézsi Ferencné (Domokos Katalin) 62 éves, Balogh Jánosné (Jenei Róza) 84 éves, Daku István Jánosné (Birinyi Margit) 81 éves és Tóth Zoltán 58 éves testvéreinket.
„Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.” (Zsolt 94,19).
________________________________________
1. Ma este 6 órától Dunkel Norbert orgonaművész közreműködésével Zenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban.
2. A hétfői bibliaórát októbertől kezdve du. 3 órától tartjuk meg.
3. Október 7-én, hétfőn fél 6 órakor Bibliaiskola lesz a gyülekezeti teremben.
4. Október 9-én, szerdán de. az Édesanya-gyermekklub keretében bemutatkozik a Református Óvoda. Vendégünk Dr. Feketéné Kavisánszki Györgyi óvodavezető.
5. A Tiszántúli Református Egyházkerület közgyűlése október 11-én, pénteken du. 3 órakor tartja lelkészszentelő istentiszteletét itt a Nagytemplomban.
6. A felnőtt – konfirmandusok újabb csoportjának felkészítése október 11-én, pénteken este 6 órakor kezdődik.
7. Október 12-én, szombaton 5 órától Középkorúak bibliaórája lesz a gyülekezeti teremben.
8. Október 13-án, vasárnap az istentiszteleten gyerekperceket tartunk. Kérjük a szülőket, hogy a gyermekek az első sorokban foglaljanak helyet.
9. Megjelent a Közösség (250Ft) egyházmegyei magazin legújabb száma, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyves pavilonban.
10. A Magyar Református Szeretetszolgálat október 19-én 8-12 óra között szervezi következő termelői piacait a Debrecen-Széchenyi kerti református templom udvarán (István király tér 4.), ahová várják a kistermelők jelentkezését. Bővebb információ a kijáratnál lévő plakáton olvasható.
11. Ugyancsak a Magyar Református Szeretetszolgálat Egyháztáji Programja keretében lehetőség nyílik téli burgonya (80Ft/kg 15kg-os ill. 30kg-os zsákos csomagolásban), hagyma (80Ft/kg 15kg-os csomagolásban), valamint többfajta téli elálló alma (140Ft/kg, 20kg-os, ládás kiszerelésben) vásárlására. Az előrendeléseket október 13-ig a Lelkészi Hivatalban lehet leadni. A megrendelt áru átvételére október 19-én 8-11 óra között kerül sor a Debrecen-Széchenyi kerti református templom udvarán.
12. A Magyar Református Szeretetszolgálat, a Tiszántúli Református Egyházkerület, valamint a Debreceni Református Egyházmegye az elmúlt évek természeti katasztrófái hatására egy kiképzett, gyorsreagálású tiszántúli készenléti csoportot hoz létre, mely kész és képes a térségben adódó természeti csapások után segítséget nyújtani. Jelentkezni a Szeretetszolgálat honlapján (www.jobadni.hu/ttonentes) lehet. Bővebb felvilágosítás a Szeretetszolgálat irodájában (Füvészkert utca 4. szám) kapható.