Istentisztelet 2013. október 13. 10 óra

Istentisztelet 2013. október 13. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Estefelé lementek tanítványai a tengerhez, hajóra szálltak, és átmentek a tenger túlsó partjára, Kapernaumba. Sötét volt már, és még mindig nem ment oda hozzájuk Jézus; a tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. Közben eljutottak mintegy huszonöt vagy harminc futamnyira, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. Megrémültek, de Jézus megszólalt: „Én vagyok, ne féljetek!” Ekkor fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszeriben odaért a partra, ahová tartottak.” (János 6, 16-21)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Szász Barnabásné
2. Fennálló ének: 95, 1. 3
3. Hirdetések
4. Gyerekpercek Molnár Szabolcs
5. Főének: 273, 1. 3. 7. 9-10 Szász Barnabásné

6. Előfohász
7. Igeolvasás: János 6, 1-21
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 300, 1
10. Igehirdetés: János 6, 16-21 Vad Zsigmond
11. Igehirdetés utáni ének: 394, 2
12. Imádság, Úri ima. Áldás
13. Záró ének: 367, 1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Állandó hétközi alkalmaink:

Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 3 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken 5 órakor HAL csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán
HIRDETÉSEK

Az istentisztelet előtt Barta Dorka Emma, Varga Nóra, Perecz Marcell Péter, Bagaméri Bence, Poller Erika és Kiss Marcell
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Szuromi Miklósné (Dr. Jókay Márta) 88 éves és Dr. Szabó Zoltán Béla 65 éves testvéreinket.
„Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.” (Zsolt 94,19).
________________________________________

1. A hétfői bibliaórát októbertől kezdve du. 3 órától tartjuk meg.
2. Október 14-én, hétfőn fél 6 órakor Bibliaiskola lesz a gyülekezeti teremben
3. Megkezdtük gyülekezetünkben a felnőtt-konfirmandusok újabb csoportjának felkészítését, amelyhez még lehet csatlakozni. Az alkalmak péntek este 6 órakor kezdődnek.
4. Megjelent a Közösség (250Ft) egyházmegyei magazin legújabb száma, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyves pavilonban.
5. A Magyar Református Szeretetszolgálat október 19-én 8-12 óra között szervezi következő termelői piacait a Debrecen-Széchenyi kerti református templom udvarán (István király tér 4.). Az előre megrendelt áruk átvételére ugyanitt van lehetőség.
6. A Magyar Református Szeretetszolgálat, a Tiszántúli Református Egyházkerület, valamint a Debreceni Református Egyházmegye az elmúlt évek természeti katasztrófái hatására egy kiképzett, gyorsreagálású tiszántúli készenléti csoportot hoz létre, mely kész és képes a térségben adódó természeti csapások után segítséget nyújtani. Jelentkezni a Szeretetszolgálat honlapján (www.jobadni.hu/ttonentes) lehet. Bővebb felvilágosítás a Szeretetszolgálat irodájában (Füvészkert utca 4. szám) kapható.