Istentisztelet 2013. október 20. 10 óra

Istentisztelet 2013. október 20. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!” (János 7, 37-38)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István
2. Fennálló ének: 329, 2
3. Keresztelés
4. Főének: 226, 1-4

5. Hirdetések Tóth Dorottya Tünde
6. Előfohász, Igeolvasás: János 7, 31-39
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 42, 1
9. Igehirdetés: János 7, 37-38 Szász Barnabásné
10. Igehirdetés utáni ének: 300, 4
11. Imádság, Úri ima. Áldás
12. Himnusz
13. Záró ének: 230, 1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Állandó hétközi alkalmaink:

Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 3 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken 5 órakor HAL csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

Kristóf Ervinné, gyülekezetünk tagja, férje, Kristóf Ervin emlékére keresztelői terítőkészletet adományozott gyülekezetünknek, amelyet ma vettünk először használatba. A jó kedvű adakozó életére Urunk gazdag áldását kérjük!

HIRDETÉSEK

Az istentisztelet előtt Budai Dániel Arnold, Nagy Balázs, Kneisz Péter,
Bélbász Kevin gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang istentisztelet után
Tamus Antalné (Kovács Irma) emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Szombaton kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben:
Rövid Rudolf Zoltán és Pangert Lívia.
________________________________________
1. A hétfői bibliaórát októbertől kezdve du. 3 órától tartjuk meg.
2. Október 21-én, hétfőn fél 6 órakor Bibliaiskola lesz a gyülekezeti teremben
3. Október 26-án, szombaton 5 órától Középkorúak bibliaórája lesz a gyülekezeti teremben.
4. Október 26-án, szombaton 5 órától Harmincasok bibliaórája lesz a Leány utcán.
5. A Bagaméri gyülekezet szervezésében ifjúsági találkozó lesz az egyházmegye gyülekezeteinek fiataljai számára október 26-án, szombaton délelőtt ½ 10 órától délután 4 óráig a Bagaméri Művelődési Központban. Gyülekezetünk erre az alkalomra autóbuszt indít. Szeretettel várjuk a fiatalok jelentkezését!
6. Október 31-én, csütörtökön 6 órakor lesz az Ökumenikus Reformációi Ünnepi Istentisztelet a Nagytemplomban.
7. November 3-án, vasárnap Gyászolók vasárnapját tartunk a gyülekezetben. A Feltámadott Krisztus szeretetével és az örök élet reménységében hívjuk gyászoló, szerettükre emlékező Testvéreinket!
8. Megkezdtük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését 2 csoportban: pénteken 16 órától, szombaton 10 órától a Leány utca 2. szám alatti Ifjúsági Központban. Még lehet jelentkezni a Lelkészi Hivatalban vagy a fenti időpontokban.
9. Megkezdtük gyülekezetünkben a felnőtt-konfirmandusok újabb csoportjának felkészítését, amelyhez még lehet csatlakozni. Az alkalmak péntek este 6 órakor kezdődnek.
10. Megjelent a 2014. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), Falinaptár (95 Ft), valamint a Közösség (250Ft) egyházmegyei magazin legújabb száma, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyves pavilonban.
11. A Magyar Református Szeretetszolgálat, a Tiszántúli Református Egyházkerület, valamint a Debreceni Református Egyházmegye az elmúlt évek természeti katasztrófái hatására egy kiképzett, gyorsreagálású tiszántúli készenléti csoportot hoz létre, mely kész és képes a térségben adódó természeti csapások után segítséget nyújtani. Jelentkezni a Szeretetszolgálat honlapján (www.jobbadni.hu/ttonkentes) lehet. Bővebb felvilágosítás a Szeretetszolgálat irodájában (Füvészkert utca 4. szám) kapható.