Istentisztelet 2013. október 27. 10 óra

Istentisztelet 2013. október 27. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: „Hiszel te az Emberfiában?” Ő így válaszolt: „Ki az, Uram, hogy higgyek benne?” Jézus így felelt neki: „Látod őt, és aki veled beszél, ő az.” Erre az ember így szólt: „Hiszek, Uram.” És leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta: „Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek.” Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle: „Talán mi is vakok vagyunk?” Jézus ezt mondta nekik: „Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok:
látunk, megmarad a bűnötök.” (János 9, 35-41)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Széles Csongor
2. Fennálló ének: 309, 1. 3
3. Énektanítás (406. dicséret)
4. Hirdetések

5. Főének: 465, 1-4
6. Előfohász, Igeolvasás: János 9, 1-34
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 300, 3
9. Igehirdetés: János 9, 35-41 Oláh István
10. Igehirdetés utáni ének: 460, 4
11. Imádság, Úri ima. Áldás
12. Záró ének: 426, 1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Állandó hétközi alkalmaink:

Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 3 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken 5 órakor HAL csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

HIRDETÉSEK

A Rákóczi-harang október 23-án, szerdán ½ 3 órakor
Szigethy Béla emlékét hirdette.
________________________________________

1. A hétfői bibliaórát októbertől kezdve du. 3 órától tartjuk meg.
2. Október 28-án, hétfőn fél 6 órakor Bibliaiskola lesz a gyülekezeti teremben
3. Október 30-án, szerdán de. az Édesanya-gyermekklub keretében Nagy Katalin védőnő tart előadást „Női egészségvédelem” címmel.
4. Október 31-én, csütörtökön 6 órakor lesz az Ökumenikus Reformációi Ünnepi Istentisztelet a Nagytemplomban.
5. November 3-án, vasárnap Gyászolók vasárnapját tartunk a gyülekezetben. A Feltámadott Krisztus szeretetével és az örök élet reménységében hívjuk gyászoló, szerettükre emlékező Testvéreinket!
6. Megkezdtük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését 2 csoportban: pénteken 16 órától, szombaton 10 órától a Leány utca 2. szám alatti Ifjúsági Központban. Még lehet jelentkezni a Lelkészi Hivatalban vagy a fenti időpontokban.
7. Megkezdtük gyülekezetünkben a felnőtt-konfirmandusok újabb csoportjának felkészítését, amelyhez még lehet csatlakozni. Az alkalmak péntek este 6 órakor kezdődnek. A felkészítő után a volt felnőtt-konfirmandusok számára pedig 7 órától bibliaórát tartunk ugyancsak a gyülekezeti teremben.
8. Megjelent a 2014. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), Falinaptár (95 Ft), valamint a Közösség (250Ft) egyházmegyei magazin legújabb száma, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyves pavilonban.
9. A Magyar Református Szeretetszolgálat november 2-án, szombaton 8-12 óra között szervezi következő termelői piacát a Debrecen-Széchenyi kerti református templom udvarán (István király tér 4.).
10. A Magyar Református Szeretetszolgálat, a Tiszántúli Református Egyházkerület, valamint a Debreceni Református Egyházmegye az elmúlt évek természeti katasztrófái hatására egy kiképzett, gyorsreagálású tiszántúli készenléti csoportot hoz létre, mely kész és képes a térségben adódó természeti csapások után segítséget nyújtani. Jelentkezni a Szeretetszolgálat honlapján (www.jobbadni.hu/ttonkentes) lehet. Bővebb felvilágosítás a Szeretetszolgálat irodájában (Füvészkert utca 4. szám) kapható.