Istentisztelet 2013. október 31. 18 óra

Istentisztelet 2013. október 31. 18 óra


AZ ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET RENDJE
A REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉN

2014. október 31-én 18 órakor a NAGYTEMPLOMBAN
________________________________________
„Erős vár a mi Istenünk!”
1. Orgonazene
2. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond ref. esperes
3. Gyülekezeti ének: 90, 1
4. Előfohász Molnár Lilla ev. bo. lelkész
5. Igeolvasás
6. Egyesített protestáns kórus vez.: Vass Sándor ref. karnagy
(Osváth: Ébredj bizonyságtévő lélek)
7. Imádság Dr. Réz-Nagy Zoltán ev. lelkész
8. Gyülekezeti ének: 390, 1-4
9. Textus, Igehirdetés Ifj. Dr. Hafenscher Károly ev. lelkész
10. Imádság, Úri ima
11. Egyesített protestáns kórus vez.: Pethő Áron bapt. karnagy
(Schubert: Sanctus)
12. Előadás: Kátéíró debreceni lelkipásztorok Dr. Dienes Dénes egyetemi tanár
13. Egyesített protestáns kórus vez.: Kurgyis András ref. karnagy
(Cherubini: Jöjj Úr Jézus)
14. Apostoli Hitvallás Derencsényi István ref. főjegyző
15. Hirdetések Vad Zsigmond ref. esperes
16. Áldás Ifj. Dr. Hafenscher Károly ev. lelkész
17. Gyülekezeti ének: 392, 1-3
18. Kivonulás a gályarabok emlékművéhez
________________________________________
19. Gyülekezeti ének: 392, 4-5
20. Előfohász
21. Gyülekezeti ének: 394, 1
22. Koszorúzás: Gajus Scheltema, a Holland Királyság budapesti nagykövete és a protestáns felekezetek
23. Himnusz

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Egyesített protestáns kórust orgonán kíséri: Vad Péter ref. tanár-karnagy