Istentisztelet 2013. november 3. 10 óra

Istentisztelet 2013. november 3. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. … Jézus erre így szólt: „Hagyd, hiszen temetésem napjára szánta; … A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban.” (János 11, 53; 12, 7. 10-11)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István
2. Fennálló ének: 345, 1
3. Hirdetések
4. Orgona-trombita zene
(Albinoni: Adagio – Előadják: Csorba Gergő és Hámori János)

5. Főének: 406, 1-9
6. Előfohász, Igeolvasás: János 11, 45 – 12, 11
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 273, 7
9. Igehirdetés: János 11, 53; 12, 7. 10-11 Vad Zsigmond
10. Igehirdetés utáni ének: 277, 5
11. Imádság, Úri ima. Áldás
12. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
13. Úrvacsora, ágendázik: Petró László
(Úrvacsorai énekek: 286; 458-462)
14. Záró ének: 272, 1. 4-6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Állandó hétközi alkalmaink:

Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 3 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken 5 órakor HAL csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

HIRDETÉSEK

Az úrvacsorai jegyeket Papp Józsefné testvérünk adta az úrasztalára.
Minden úrvacsorai közösség alkalmával lehetőség nyílik a szőlőlével történő úrvacsorázásra is.
________________________________________
Az istentisztelet előtt Nagy Máté Vilmos, Gál Levente és Gál Bella gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang október 29-én, kedden 10 órakor Nagy Gáborné (Bölcsök Teréz), 11 órakor Papp József, október 30-án, szerdán ½ 12 órakor a Nyitott Ajtó Szociális Központban elhunytak, du. 1 órakor pedig Apáti Lajos emlékére szólalt meg. Ma istentisztelet után Fehér János és felesége Fehér Jánosné
(Major Erzsébet), majd pedig Telkes György és felesége, Telkes Györgyné
és fiuk, Dr. Telkes László emlékét hirdeti.
________________________________________
1. A Nagytemplom felújítása a jövő hét folyamán elkezdődik. A munkálatok az imatermet is érintik, így ebben az évben a 8 órás istentiszteleteket a templomban tartjuk meg.
2. Ma este 6 órától Csorba Gergő gyülekezeti kántor orgonajátékával Zenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban. Trombitán közreműködik Hámori János.
3. November 9-én, szombaton 5 órától Középkorúak bibliaórája lesz a gyülekezeti teremben.
4. Péntek esténként 7 órától a volt felnőtt-konfirmandusok számára bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben.
5. Megjelent a 2014. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), Falinaptár (95 Ft), valamint a Közösség (250Ft) egyházmegyei magazin legújabb száma, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyves pavilonban.
6. A Magyar Református Szeretetszolgálat, a Tiszántúli Református Egyházkerület, valamint a Debreceni Református Egyházmegye az elmúlt évek természeti katasztrófái hatására egy kiképzett, gyorsreagálású tiszántúli készenléti csoportot hoz létre, mely kész és képes a térségben adódó természeti csapások után segítséget nyújtani. Jelentkezni a Szeretetszolgálat honlapján (www.jobbadni.hu/ttonkentes) lehet. Bővebb felvilágosítás a Szeretetszolgálat irodájában (Füvészkert utca 4. szám) kapható.
7. A Tiszántúli Református Egyházkerület a 2013. évi Presbiteri Konferenciáját november 22-23-án tartja Berekfürdőn, a Megbékélés Házában. Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi Hivatalban lehet.
8. Megújítja a „Kék Vödör”-ként ismert élelmiszer-gyűjtési akciót a Magyar Református Szeretetszolgálat. Adományainkkal azokon segítünk, „akik nem tudnak önmagukért kiáltani.” Az adományok begyűjtésére használható „kék vödör” átvehető a Lelkészi Hivatalban. A tartós élelmiszer-gyűjtési akció november 1-30 között tart.