Istentisztelet 2013. november 10. 10 óra

Istentisztelet 2013. november 10. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (János 14, 6)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 488, 1
3. Gyerekpercek Lakatos Edina
4. Gyülekezeti ének: 167, 1 Vad Zsigmond

5. Hirdetések
6. A Dóczy Gimnázium 12/A és 12/C osztály tanulóinak bemutatkozása
7. Főének: 229, 1-3
8. Előfohász, Igeolvasás: János 14, 1-11 Ablonczy Béla
gimnáziumi vallástanár
9. Imádság
10. Igehirdetés előtti ének: 25, 2
11. Igehirdetés: János 14, 6 Szász Barnabásné
12. Igehirdetés utáni ének: 469, 4
13. Imádság, Úri ima. Áldás
14. Záró ének: 462, 1-3
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Állandó hétközi alkalmaink:

Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 3 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken 5 órakor HAL csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

HIRDETÉSEK

Az istentisztelet előtt Román Anna Petra, Farkas Panna, Farkas Hanna, Erdei Balázs, Balázs Sára, Varjasi Dóra, Rózsa-Bacskai Attila, Dezső Krisztián, Rostás Ábrahám, Német Kristóf és Német Marcell gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang november 9-én, szombaton ½ 1 órakor Nemes Géza
emlékére szólalt meg.
________________________________________
1. A Nagytemplom felújítása elkezdődött. A munkálatok az imatermet is érintik, így ebben az évben a 8 órás istentiszteleteket a templomban tartjuk meg. 2014. január 2-tól a Református Kollégium Oratóriumában tartjuk meg az alkalmainkat.
2. November 11-én, hétfőn fél 6 órakor Bibliaiskola lesz a gyülekezeti teremben.
3. November 16-án, szombaton 5 órakor Harmincasok bibliaköre lesz a Leány utcán.
4. November 13-án, szerdán du. 2 órától a Zenebarátok következő előadására kerül sor „Zenés európai utazás I.” címmel a Nyitott Ajtó Szociális Központban.
5. A Magyar Református Szeretetszolgálat november 16-án 8-12 óra között szervezi következő termelői piacát a Debrecen-Széchenyi kerti református templom udvarán (István király tér 4.).
6. Péntek esténként 7 órától a volt felnőtt-konfirmandusok számára bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben.
7. Megjelent a 2014. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), Falinaptár (95 Ft), valamint a Közösség (250Ft) egyházmegyei magazin legújabb száma, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyves pavilonban. A könyves pavilont ideiglenesen átköltöztettük a nyugati torony alatt lévő bejárathoz.
8. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége november 14-17 között tartja Őszi Konferenciáját Berekfürdőn a Megbékélés Házában. Jelentkezni és bővebb felvilágosítás kérni a Lelkészi Hivatalban lehet.
9. A Tiszántúli Református Egyházkerület a 2013. évi Presbiteri Konferenciáját november 22-23-án tartja Berekfürdőn, a Megbékélés Házában. Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi Hivatalban lehet.
10. Megújítja a „Kék Vödör”-ként ismert élelmiszer-gyűjtési akciót a Magyar Református Szeretetszolgálat. Adományainkkal azokon segítünk, „akik nem tudnak önmagukért kiáltani.” Az adományok begyűjtésére használható „kék vödör” átvehető a Lelkészi Hivatalban. A tartós élelmiszer-gyűjtési akció november 1-30 között tart.