Istentisztelet 2013. november 17. 10 óra

Istentisztelet 2013. november 17. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben,
amelyet nekem adtál, és megőriztem őket…”
„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból,
hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.”
(János 17, 12a és 15)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Széles Csongor
2. Fennálló ének: 329, 2
3. Keresztelés
4. Főének: 241, 1-4

5. Hirdetések Szász Barnabásné
6. Előfohász, Igeolvasás: János 17, 1-19
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 493, 2
9. Igehirdetés: János 17, 12a és 15 Vad Zsigmond
10. Igehirdetés utáni ének: 495, 2
11. Imádság, Úri ima,
12. Áldás
13. Záró ének: 254, 1-3. 8-9
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Állandó hétközi alkalmaink:

Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Gyülekezeti teremben (Kálvin tér 17.),
amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 3 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken 5 órakor HAL csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

A Nagytemplom felújítása elkezdődött. A munkálatok az imatermet is érintik, így ebben az évben a 8 órás istentiszteleteket a templomban tartjuk meg.
2014. január 2-tól a Református Kollégium Oratóriumában
tartjuk meg az alkalmainkat.

HIRDETÉSEK

Az istentiszteleten Tóth Zsófia Fanni és Sass Zoltán Márk
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Arató Ferenc ny. nagytemplomi lelkipásztor (1977-1993),
egykori tiszántúli egyházkerületi főjegyző életének 93. esztendejében hazatért Megváltó Urához. November 22-én 11 órakor a Budapest-Fasori református templomban lesz a búcsúztatása.
Dr. Csűry Kálmán ny. ügyvéd, gyülekezetünknek évtizedeken át hűséges presbitere életének 93. esztendejében hazatért Megváltó Urához. Temetése november 22-én 10 órakor lesz a Debreceni Köztemetőben.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Kádas János 58 éves és
Dr. Aradi Gyuláné (Kovács Julianna) 95 éves testvéreinket.
„Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.” (Zsolt 94,19).
________________________________________
1. November 18-án, hétfőn fél 6 órakor Bibliaiskola lesz a gyülekezeti teremben.
2. November 19-én, kedden 6 órakor Presbiteri bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben.
3. November 21-én, csütörtökön 18 órakor a Kálvin tér 17. alatti gyülekezeti teremben “A család, a társadalom alappillére – Mit tesz a családokért az egyház és a politika” címmel konferenciát rendez a Barankovics Alapítvány. Előadást tart Széles Csongor lelkipásztor és Soltész Miklós államtitkár.
4. November 23-án, szombaton 5 órakor Középkorúak bibliaórája lesz a gyülekezeti teremben.
5. November 24-én, vasárnap a 10 órás istentiszteleten lesz a konfirmandusok-patrónusok megáldása és a Bibliák ünnepélyes átvétele.
6. Péntek esténként 7 órától a volt felnőtt-konfirmandusok számára bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben.
7. Megjelent a 2014. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), Falinaptár (95 Ft), valamint a Közösség (250Ft) egyházmegyei magazin legújabb száma, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyves pavilonban. A könyves pavilont ideiglenesen átköltöztettük a nyugati torony alatt lévő bejárathoz.
8. A Tiszántúli Református Egyházkerület a 2013. évi Presbiteri Konferenciáját november 22-23-án tartja Berekfürdőn, a Megbékélés Házában. Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi Hivatalban lehet.