Istentisztelet 2013. november 24. 10 óra

Istentisztelet 2013. november 24. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Elvégeztetett!”
(János 19, 30)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Lakatos Edina
2. Fennálló ének: 488, 1. 3
3. Hirdetések
4. Főének: 264, 1-2. 5

5. Előfohász
6. Igeolvasás: János 19, 28-42
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 469, 1-2. 5
9. Igehirdetés: János 19, 30 Vad Zsigmond
10. Igehirdetés utáni ének: 230, 5
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Gyülekezeti ének: 167, 1
13. Konfirmandusok – Patrónusok megáldása Széles Csongor
14. Gyülekezeti ének: 134, 3
15. Záró ének: 196, 1-3. 6-7
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy

Állandó hétközi alkalmaink:

Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Gyülekezeti teremben (Kálvin tér 17.),
amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 3 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken 5 órakor HAL csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

A Nagytemplom felújítása elkezdődött!
Január 2-ig a 8, 10 és este 6 órás istentiszteleteket a templomban tartjuk meg.
2014. január 2-tól:

8 órás istentisztelet
Gyülekezeti terem
(Kálvin tér 17.) 2014. január 2-tól:

10 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.) 2014. január 2-tól:

Este 6 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.)

HIRDETÉSEK

Az elmúlt héten eltemettük Kiss Gyuláné (Tóth Ibolya Zsuzsanna) 66 éves, Németi János 90 éves testvéreinket és
Dr. Csűry Kálmán ny. ügyvédet, gyülekezetünknek évtizedeken át hűséges presbiterét, aki életének 93. esztendejében hazatért Megváltó Urához.
„Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.” (Zsolt 94,19).
________________________________________A Rákóczi-harang november 20-án, szerdán du. 4 órakor Dr. Biky Gábor,
november 22-én, pénteken de. 10 órakor Dr. Csűry Kálmán,
de. 11 órakor Arató Ferenc ny. nagytemplomi lelkipásztor (1977-1993),
du. 3 órakor Kovács László emlékére szólalt meg.
Ma istentisztelet után Dr. Csűry Kálmán emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1. November 25-én, hétfőn fél 6 órakor Bibliaiskola lesz a gyülekezeti teremben.
2. December 1-jén, vasárnap este 6 órakor advent-karácsonyi zenés áhítat lesz Sepsy Károly lelkész-orgonaművész közreműködésével a Nagytemplomban.
3. A Magyar Református Szeretetszolgálat november 30-án 8-12 óra között szervezi következő termelői piacait a Debrecen-Széchenyi kerti református templom udvarán (István király tér 4.).
4. December 8-án, vasárnap du. 4 órakor Családi délután lesz a Nagytemplom toronytermében.
5. Megjelent a 2014. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), Falinaptár (95 Ft), Képes Kálvin Kalendárium (460 Ft), valamint a Közösség (250 Ft) egyházmegyei magazin száma, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyves pavilonban. A könyves pavilont ideiglenesen átköltöztettük a nyugati torony alatt lévő bejárathoz.
6. Megújítja a „Kék Vödör”-ként ismert élelmiszer-gyűjtési akciót a Magyar Református Szeretetszolgálat. Adományainkkal azokon segítünk, „akik nem tudnak önmagukért kiáltani.” Az adományok begyűjtésére használható „kék vödör” átvehető a Lelkészi Hivatalban. A tartós élelmiszer-gyűjtési akció november 1-30 között tart.