Istentisztelet 2013. december 1. 10 óra

Istentisztelet 2013. december 1. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Jákób háza, jöjjetek, járjunk az ÚR világosságában!” (Ézsaiás 2,5)

„Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.” (Jakab 1,27)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 329, 2
3. Keresztelés
4. Főének: 305, 1-4

5. Hirdetések Oláh István
6. Az Immánuel Otthon gyermekeinek éneke
7. Előfohász Nagy Tamás
8. Igeolvasás: Ézsaiás 2, 2-5 Besenyei Gréta
9. Imádság Laczkó Csaba
10. Igehirdetés előtti ének: 172
11. Igehirdetés: Ézsaiás 2, 5; Jakab 1, 19-27 Szász Barnabásné
12. Igehirdetés utáni ének: 229, 3
13. Imádság, Úri ima
14. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
15. Úrvacsora, ágendázik: Lakatos Edina
(Úrvacsorai énekek: 458 – 462)
16. Záró ének: 448, 1-7
Orgona: Csorba Gergő, gyülekezeti kántor
Állandó hétközi alkalmaink:

Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 3 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán
Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

A Nagytemplom felújítása elkezdődött!
Január 2-ig a 8, 10 és este 6 órás istentiszteleteket a templomban tartjuk meg.
2014. január 2-tól:

8 órás istentisztelet
Gyülekezeti terem
(Kálvin tér 17.) 2014. január 2-tól:

10 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.) 2014. január 2-tól:

Este 6 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.)

HIRDETÉSEK

Az úrvacsorai jegyeket egy magát megnevezni nem kívánó
testvérünk adta az úrasztalára.
________________________________________
Az istentisztelet előtt Zsula Gergő, az istentiszteleten pedig Gönczy Levente Gábor és Gönczy Szofia gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Csatári Jánosné (Pallai Jolán) 89 éves testvérünket.
„Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.” (Zsolt 94,19).
________________________________________A Rákóczi-harang ma istentisztelet után
Lakatos Andrásné Csóka Erzsébet emlékére szólal meg.
________________________________________
1. Ma 3 órakor adventi nyitó istentisztelet lesz a Nagytemplomban.
2. Ma 3 órakor Kárpát-medencei imanap keretében közös imádkozás lesz a Tiszántúli Ref. Nőszövetség szervezésében a Kistemplomi Egyházközség gyülekezeti termében.
3. Ma este 6 órakor advent-karácsonyi zenés áhítat lesz Sepsy Károly lelkész-orgonaművész közreműködésével a Nagytemplomban.
4. December 7-én, szombaton 5 órakor Középkorúak bibliaórája lesz a gyülekezeti teremben.
5. December 8-án, vasárnap du. 3 órakor Családi délután lesz a Nagytemplom toronytermében.
6. Megjelent a 2014. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), Falinaptár (95 Ft), Képes Kálvin Kalendárium (460 Ft), valamint a Közösség (250 Ft) egyházmegyei magazin száma, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyves pavilonban. A könyves pavilont ideiglenesen átköltöztettük a nyugati torony alatt lévő bejárathoz.
7. Megújítja a „Kék Vödör”-ként ismert élelmiszer-gyűjtési akciót a Magyar Református Szeretetszolgálat. Adományainkkal azokon segítünk, „akik nem tudnak önmagukért kiáltani.” Az adományok begyűjtésére használható „kék vödör” átvehető a Lelkészi Hivatalban. A tartós élelmiszer-gyűjtési akció november 1-30 között tart.