Istentisztelet 2013. december 8. 10 óra

Istentisztelet 2013. december 8. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Az ÚR javamra dönti el ügyemet.” (Zsoltárok 138, 8a)

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. (Róma 8, 28)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Szász Barnabásné
2. Fennálló ének: 427, 1
3. Hirdetések
4. Gyerekpercek Kubinyiné Mikó Ágnes
5. Főének: 138, 1-4 Szász Barnabásné

6. Előfohász
7. Igeolvasás: Zsoltárok 138, 1-8
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 201, 1. 4
10. Igehirdetés: Zsoltárok 138, 8a; Róma 8, 28 Széles Csongor
11. Igehirdetés utáni ének: 265, 4
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Záró ének: 272, 1-4
Orgona: Csorba Gergő, gyülekezeti kántor

Állandó hétközi alkalmaink:

Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 3 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán
Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

A Nagytemplom felújítása elkezdődött!
Január 2-ig a 8, 10 és este 6 órás istentiszteleteket a templomban tartjuk meg.
2014. január 2-tól:

8 órás istentisztelet
Gyülekezeti terem
(Kálvin tér 17.) 2014. január 2-tól:

10 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.) 2014. január 2-tól:

Este 6 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.)

HIRDETÉSEK

Az istentisztelet előtt Tőkési Luca, László Anna, Lakatos Nóra Erzsébet,
Lakatos Levente András és Kossuth Zsófia
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Végh Ferenc 96 éves, Fülöp János 62 éves
és Pinczés Imréné (Szarvas Mária) 87 éves testvérünket.
„Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.” (Zsolt 94,19).
________________________________________A Rákóczi-harang december 1-én, vasárnap ½ 12 órakor Molnár Lajos, december 3-án, kedden 3 órakor pedig Szőke Viktor emlékére szólalt meg.
________________________________________
1. Ma du. 3 órakor Családi délután lesz a Nagytemplom toronytermében.
2. December 9-én, hétfőn ½ 6 órakor Bibliaiskola lesz a gyülekezeti teremben.
3. December 10-én, kedden este 6 órakor Presbiteri gyűlést tartunk a gyülekezeti teremben.
4. December 14-én, szombaton du. 5 órakor Harmincasok bibliaórája lesz a Leány utcán.
5. December 15-én, vasárnap du. 4 órakor gyülekezetünk gyerekkarácsonyt szervez a Kollégium Dísztermében.
6. Az Immanuel Otthon december 13-án, ½ 11 órai kezdettel „A XX. századi Taigetosz – Megemlékezés a fogyatékos emberek holokausztjáról” című konferenciát tart a Dóczy Gimnázium Dísztermében.
7. A Debreceni Református Kollégium 475., jubileumi évét záró zenés karácsonyi istentiszteletre december 18-án, 6 órakor kerül sor a Nagytemplomban.
8. Megjelent a 2014. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), Falinaptár (95 Ft), Képes Kálvin Kalendárium (460 Ft), az Immánuel Otthon falinaptára, valamint a Közösség (250 Ft) egyházmegyei magazin, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyves pavilonban. A könyves pavilont ideiglenesen átköltöztettük a nyugati torony alatt lévő bejárathoz.