Istentisztelet 2013. december 15. 10 óra

Istentisztelet 2013. december 15. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, jön Istenetek… Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökellni fog a sánta, mint a szarvas, és ujjong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában.” (Ézsaiás 35, 4a. 5-6)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Széles Csongor
2. Fennálló ének: 329, 2
3. Keresztelés
4. Főének: 228, 1-4

5. Hirdetések Tóth Dorottya Tünde
6. Előfohász
7. Igeolvasás: Máté 11, 1-11
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 227, 6
10. Igehirdetés: Ézsaiás 35, 1-10 Oláh István
11. Igehirdetés utáni ének: 346, 5
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Záró ének: 296, 1. 4. 7
Orgona: Vad Péter, tanár-karnagy

Állandó hétközi alkalmaink:

Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 3 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán
Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

A Nagytemplom felújítása elkezdődött!
Január 2-ig a 8, 10 és este 6 órás istentiszteleteket a templomban tartjuk meg.
2014. január 2-tól:

8 órás istentisztelet
Gyülekezeti terem
(Kálvin tér 17.) 2014. január 2-tól:

10 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.)
(Lifttel megközelíthető) 2014. január 2-tól:

Este 6 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.)

HIRDETÉSEK

Az istentiszteleten Hódos Izabella Róza és Malonyai Márk
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Erdődi Zoltánné
(Maronyai Mária) 83 éves testvérünket.
Jézus mondja: „én élek, és ti is élni fogtok.” (János 14, 19).
________________________________________A Rákóczi-harang december 12-én, szerdán 11 órakor Török Tiborné, du. 1 órakor pedig Varga Béláné (Kiss Eszter) emlékére szólalt meg.
________________________________________
Szombaton kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben
Németh Gábor és Lőrincz Andrea.
________________________________________
1. Ma du. 4 órakor gyülekezetünk gyermekkarácsonyt szervez a Kollégium Dísztermében.
2. December 16-án, hétfőn ½ 6 órakor Bibliaiskola lesz a gyülekezeti teremben.
3. A Debreceni Református Kollégium 475., jubileumi évét záró zenés karácsonyi istentiszteletre december 18-án, 6 órakor kerül sor a Nagytemplomban. Az ünnepségen részt vesz Dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke.
4. Ma du. 4 órától a város karácsonyfájánál meggyújtják a harmadik gyertyát. A műsorban közreműködnek a Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájának diákjai.
5. A Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájának a 2014/2015. évi felvételi tájékoztatója megtekinthető a kijáratnál lévő hirdetőtáblán.
6. Megjelent a 2014. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), Falinaptár (95 Ft), Képes Kálvin Kalendárium (460 Ft), az Immánuel Otthon falinaptára, valamint a Közösség (250 Ft) egyházmegyei magazin, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyves pavilonban. A könyves pavilont ideiglenesen átköltöztettük a nyugati torony alatt lévő bejárathoz.