Istentisztelet 2013. december 22. 10 óra

Istentisztelet 2013. december 22. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.” (János 3, 30)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Szász Barnabásné
2. Fennálló ének: 303, 1. 6
3. Hirdetések
4. Énektanítás Csorba Gergő

5. Főének: Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő
6. Előfohász
7. Igeolvasás: János 3, 22-36
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 301, 1. 6
10. Igehirdetés: János 3, 30 Vad Zsigmond
11. Igehirdetés utáni ének: 286, 1. 16
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Záró ének: 305, 1-4
Orgona: Csorba Gergő, gyülekezeti kántor

Állandó hétközi alkalmaink:

Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 3 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán
Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

A Nagytemplom felújítása elkezdődött!
Január 2-ig a 8, 10 és este 6 órás istentiszteleteket a templomban tartjuk meg.
2014. január 2-tól:

8 órás istentisztelet
Gyülekezeti terem
(Kálvin tér 17.) 2014. január 2-tól:

10 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.)
(Lifttel megközelíthető) 2014. január 2-tól:

Este 6 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.)

HIRDETÉSEK

Az elmúlt héten eltemettük Szabó Lajosné (Tóth Terézia) 87 éves, Szentpáli Gavallér Péter 63 éves, Dr. Szentpáli Gavallér Istvánné (Bagoly Margit) 88 éves, Debreczeni László Béla 86 éves és Román Béla 84 éves testvéreinket.
Jézus mondja: „én élek, és ti is élni fogtok.” (János 14, 19).
________________________________________A Rákóczi-harang december 20-án, pénteken 10 órakor Böttkös Sándor,
du. 1 órakor pedig Nagy Bertalan emlékére szólalt meg.
________________________________________
1. Ma este 6 órától Adventi Zenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban, Csorba Gergő gyülekezeti kántor közreműködésével.
2. December 23-án, az este 6 órától a gyülekezeti teremben tartandó bűnbánati alkalomra való tekintettel, aznap délután már nem tartunk Bibliaórát.
3. Ma du. 4 órától a város karácsonyfájánál meggyújtják a negyedik gyertyát.
4. A Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájának a 2014/2015. évi felvételi tájékoztatója megtekinthető a kijáratnál lévő hirdetőtáblán.
5. Megjelent a Közösség (250 Ft) egyházmegyei magazin, a 2014. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), Falinaptár (95 Ft), Képes Kálvin Kalendárium (460 Ft), valamint, az Immánuel Otthon falinaptára, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyves pavilonban. A könyves pavilont ideiglenesen átköltöztettük a nyugati torony alatt lévő bejárathoz.