Istentisztelet 2013. március 24. 10 óra

Istentisztelet 2013. március 24. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Áldott, aki az Úr nevében jön… Tanítványai először nem értették mindezt… íme, a világ őt követi!” (János 12,13.16a.19b)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Orgonazene
2. Gyermekek bevonulása és virágvasárnapi műsora
3. Apostoli köszöntés Széles Csongor
4. Fennálló ének: 264, 1
5. Hirdetések
6. Főének: 468, 1-6

7. Előfohász
8. Igeolvasás: János 12, 12-19
9. Imádság
10. Igehirdetés előtti ének: 331, 1
11. Igehirdetés: János 12, 13.16a.19b Vad Zsigmond
12. Igehirdetés utáni ének: 325, 5
13. Imádság, Úri ima, Áldás
14. Záró ének: 367, 1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

ISTENTISZTELETI REND A NAGYTEMPLOMBAN A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖRBEN 2013.

Március 28. Nagycsütörtök
18.00 Vad Zsigmond (úrvacsora)
Március 29. Nagypéntek
8.00 Petró László
10.00 Dr. Bölcskei Gusztáv
18.00 Passió a Nagytemplomban (Rézfúvós katonai zenekar közreműködésével)
Március 30. Nagyszombat
18.00 Lakatos Edina Március 31. Húsvét I. napja
8.00 Vad Zsigmond (úrvacsora)
10.00 Dr. Bölcskei Gusztáv (úrvacsora)
18.00 Oláh István
Április 1. Húsvét II. napja
8.00 Széles Csongor
10.00 Szász Barnabásné
18.00 Molnár Szabolcs

HIRDETÉSEK

Az elmúlt héten eltemettük Nagy Mihályné (Aszalós Margit) 97 éves testvérünket.
„Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról.” (Ézs. 25, 8)
________________________________________
A Rákóczi-harang március 18-án 11 órakor Erdélyi András emlékére szólalt meg. Ma, istentisztelet után Vértesi Jánosné,
¼ 12-kor pedig Vas Ferenc emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1. Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
2. Idén is lesz húsvét hajnali istentisztelet és úrvacsora a fancsikai árpád-kori templomromnál. Március 31-én, vasárnap hajnal 4 órakor autóbusz fog indulni a Nagytemplom mellől a Fancsikai templomromhoz. Indulás: 04.00. Érkezés: 06.30 Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi Hivatalban lehet vagy Széles Csongornál! Jelentkezési határidő: március 26.
3. A húsvéti ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az ilyen igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban.
4. Az egyház egyik fontos tevékenysége a betegek látogatása. A beteglátogatás áldott szolgálat, de nem könnyű feladat. Azok számára, akik rendszeresen szeretnék végezni ezt a szolgálatot a Református Missziói Központ és a Kenézy Kórház április 21-23-ig Berekfürdőn, a Megbékélés házában felkészítő alkalmat szervez. Erre az alkalomra személyesen a lelkészi hivatalban lehet jelentkezni.
5. Megjelent a Közösség egyházmegyei magazin (250 Ft) legújabb száma, amely egyéb kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő Könyves pavilonban.
6. Nyári gyülekezeti táborunk 2013. július 8-14. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
7. Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk 2013. május 20-án, Pünkösd hétfőjén. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2013-ban 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
8. Gyülekezetünk 4-10 éves korú gyermekei számára napközis tábort szervezünk augusztus 5-9. között. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.
9. Gyülekezetünk angol nyelvű ifjúsági-napközis tábort szervez július 16 –20. között skót és amerikai fiatalok részvételével. Várjuk 12 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését.