Istentisztelet 2013. március 29. 10 óra

Istentisztelet 2013. március 29. 10 óra


NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELET
A NAGYTEMPLOMBAN
2013. március 29-én, pénteken 10 órakor

„Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem elhamarkodottan lettetek hivőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. Azután megjelent több, mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is.” (1Kor 15, 1-8)
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 344, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 341, 1-3
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Máté 27, 45-56
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 340, 1
9. Igehirdetés: 1Korinthus 15, 1-8 Dr. Bölcskei Gusztáv
10. Igehirdetés utáni ének: 343, 1. 4
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Záró ének: 342, 1-2. 7-9
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
ISTENTISZTELETI REND A NAGYTEMPLOMBAN A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖRBEN 2013.
Március 29. Nagypéntek
18.00 Passió a Nagytemplomban (Rézfúvós katonai zenekar közreműködésével)

Március 30. Nagyszombat
18.00 Lakatos Edina
Március 31. Húsvét I. napja
8.00 Vad Zsigmond (úrvacsora)
10.00 Dr. Bölcskei Gusztáv (úrvacsora)
18.00 Oláh István
Április 1. Húsvét II. napja
8.00 Széles Csongor
10.00 Szász Barnabásné
18.00 Molnár Szabolcs