Istentisztelet 2013. március 17. 10 óra

Istentisztelet 2013. március 17. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást! Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez: ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérből részesedünk. … Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is, nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is.” (1Korinthus 10,14-17.21)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Széles Csongor
2. Fennálló ének: 431
3. Keresztelés
4. Főének: 449, 1-3.6

5. Hirdetések Petró László
6. Előfohász
7. Igeolvasás: 1Korinthus 10, 1-22
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 445, 1
10. Igehirdetés: 1Korinthus 10, 14-17. 21 Szász Barnabásné
11. Igehirdetés utáni ének: 438, 7
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Himnusz
14. Záró ének: 455, 1-2. 4. 6

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Állandó hétközi alkalmaink:

Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 3 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán
Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

HIRDETÉSEK

Az istentiszteleten Varga Zsombor István, Kasztenmayer Dávid,
Oszoly Dominika, Oszoly Nátán gyermekeket kereszteltük meg.
________________________________________
Az elmult héten eltemettük Bereczki Árpád 71 éves és Kéki Attila 58 éves testvéreinket.
„Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról.” (Ézs. 25, 8)
________________________________________
A Rákóczi-harang március 13-án du. 2 órakor és ma az istentisztelet után Bereczki Árpád emlékére szólal meg.
________________________________________
1. Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
2. Március 18-án, hétfőn fél 6 órakor bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
3. Március 19-én, kedden 6-kor presbiteri bibliaóra lesz az Immánuel Otthonban.
4. Március 23-án, szombaton 5 órakor középkorúak bibliaórája lesz a Gyülekezeti teremben.
5. Elkészült gyülekezeti tagjainknak szóló húsvéti körlevelünk, amelyet istentisztelet után a kijáratnál átvehetik a testvérek.
6. Idén is lesz húsvét hajnali istentisztelet és úrvacsora a fancsikai árpád-kori templomromnál. Március 31-én, vasárnap hajnal 4 órakor autóbusz fog indulni a Nagytemplom mellől a Fancsikai templomromhoz. Indulás: 04.00. Érkezés: 06.30 Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi Hivatalban lehet vagy Széles Csongornál! Jelentkezési határidő: március 26.
7. A húsvéti ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az ilyen igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban.
8. Megjelent a Közösség egyházmegyei magazin (250 Ft) legújabb száma, amely egyéb kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő Könyves pavilonban.
9. Nyári gyülekezeti táborunk 2013. július 8-14. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
10. Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk 2013. május 20-án, Pünkösd hétfőjén. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2013-ban 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
11. Gyülekezetünk 4-10 éves korú gyermekei számára napközis tábort szervezünk augusztus 5-9. között. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.
12. Gyülekezetünk angol nyelvű ifjúsági-napközis tábort szervez július 16 –20. között skót és amerikai fiatalok részvételével. Várjuk 12 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését.