Istentisztelet 2013. március 10. 10 óra

Istentisztelet 2013. március 10. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahavá-folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden jószágunknak. … Böjtöltünk tehát és könyörögtünk ezért Istenünkhöz, ő pedig meghallgatott minket. ” (Ezsdrás 8,21.23)

„Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.”
(Máté 6,16-18)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs
2. Fennálló ének: 62, 1
3. Gyerekpercek Oláh István
4. Közének: 329, 2
5. Keresztelés Széles Csongor
6. Főének: 214, 1-2; 8-10

7. Hirdetések
8. Előfohász Szilágyi Tamás
9. Igeolvasás: Ezsdrás 8,15-23
10. Imádság
11. Igehirdetés előtti ének: 270, 1
12. Igehirdetés: Ezsdrás 8,21.23; Máté 6,16-18 Vad Zsigmond
13. Igehirdetés utáni ének: 301, 8
14. Imádság, Úri ima, Áldás
15. Záró ének: 462, 1-3

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

HIRDETÉSEK

Az istentisztelet után Nemes Anna gyermek
részesül a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az istentiszteleten 7 gyermeket kereszteltünk meg.
________________________________________
1. Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
2. Elkészült gyülekezeti tagjainknak szóló húsvéti körlevelünk, amelyet jövő héten át lehet venni a lelkészi hivatalban, illetve jövő vasárnap istentisztelet előtt és után itt a templomban.
3. Idén is lesz húsvét hajnali istentisztelet a fancsikai árpád-kori templomromnál. Húsvét hajnalán, azaz március 31-én, vasárnap hajnal 4 órakor autóbusz fog indulni a Nagytemplom mellől a Fancsikai templomromhoz. A közös együttlét alkalmával úrvacsorát fogunk venni. Indulás: 04.00. Érkezés: 06.30 Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi Hivatalban lehet vagy Széles Csongornál! Jelentkezési határidő: március 26., kedd.
4. A húsvéti ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az ilyen igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban.
5. Megjelent a Közösség egyházmegyei magazin (250 Ft) legújabb száma, amely egyéb kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő Könyves pavilonban.
6. Nyári gyülekezeti táborunk 2013. július 8-14. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
7. Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk 2013. május 20-án, Pünkösd hétfőjén. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2013-ban 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
8. Gyülekezetünk 4-10 éves korú gyermekei számára napközis tábort szervezünk augusztus 5-9. között. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.
9. Gyülekezetünk angol nyelvű ifjúsági-napközis tábort szervez július 16 – július 20. között skót és amerikai fiatalok részvételével. Várjuk 12 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését.