Istentisztelet 2013. február 17. 10 óra

Istentisztelet 2013. február 17. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges.” (Márk 10, 27)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Petró László
2. Fennálló ének: 42, 1
3. Keresztelés
4. Főének: Jöjj az Úr vár reád
5. Hirdetések

6. Bizonyságtétel Virányiné Trapp Krisztina
7. Gyülekezet ifjúságának éneke
8. Előfohász
9. Igeolvasás: Márk 10, 17-27 Kiss László
10. Imádság Győri József
11. Igehirdetés előtti ének: 227, 1
12. Igehirdetés: Márk 10, 27 Vad Zsigmond
13. Igehirdetés utáni ének: 484, 3
14. Imádság, Úri ima, Áldás
15. Záró ének: 299, 1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Állandó hétközi alkalmaink:

Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 3 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán
Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

HIRDETÉSEK

Az istentiszteleten Barna Laura Anna gyermek részesült
a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Karcza Józsefné (Gyenge Ilona) 83 éves és
Mihalik László 93 éves testvérünket.
„Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.” (Zsolt 94,19).
________________________________________
A Rákóczi-harang február 13-án, szerdán de. 11 órakor Kovács Istvánné emlékére szólalt meg, míg ma az istentisztelet után id. Vántsa Zoltán és felesége Gáspár Valéria, ½ 12 órakor pedig Győri Barnabás emlékét hirdeti.________________________________________
1. Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
2. Elkészült gyülekezeti tagjainknak szóló körlevelünk. Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy vegyék át saját levelüket a kijáratnál, és saját utcájukban, lépcsőházukban legyenek szívesek segíteni eljuttatni a leveleket a címzettekhez.
3. Február 19-én, kedden este 6 órakor Presbiteri gyűlés lesz a gyülekezeti teremben.
4. A felnőtt – konfirmandusok újabb csoportjának felkészítése majd február 22-én, pénteken kezdődik.
5. A presbiter továbbképző következő alkalma február 23-án 10 órakor lesz a gyülekezeti teremben.
6. A Házasság hete című rendezvénysorozat február 21-24 között kerül megrendezésre a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség szervezésében. Bővebb információ a kijáratnál lévő plakáton, szórólapokon vagy a www.refnagyerdo.hu oldalon olvasható.
7. Ebben az évben ünnepeljük a Heidelbergi Káté megírásának 450. évfordulóját. Ebből az alkalomból gyülekezetünk lelkipásztorai egy esztendőn keresztül a vasárnapi 8 órás istentiszteleten káté-magyarázatos igehirdetésekkel szolgálnak. A Heidelbergi Káté a bejáratnál lévő könyves pavilonban kedvezményes áron vásárolható meg.
8. Egyházunk zsinata a 2013-as esztendőt a hitvallás évévé nyilvánította, s ezen alkalomból a Nyitott Ajtó Szociális Központban minden csütörtökön 10 órától a II. Helvét Hitvallás magyarázatáról tartunk bibliaiskolai alkalmat.
9. Nyári gyülekezeti táborunk 2013. július 8-14. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
10. Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk 2013. május 20-án, Pünkösd hétfőjén. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2013-ban 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.