Istentisztelet 2013. február 24. 10 óra

Istentisztelet 2013. február 24. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Jézus így válaszolt neki: Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.” (János 4, 13-14)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs
2. Fennálló ének: 162, 1.3
3. Hirdetések
4. Főének: Jöjj az Úr vár reád

5. Bizonyságtétel Oszoly Attila
6. Gyülekezet ifjúságának éneke
7. Előfohász
8. Igeolvasás: János 4, 1-26 Hodossy–Takács Krisztina
9. Imádság Nagyné Mudra Mónika
10. Igehirdetés előtti ének: 438, 6
11. Igehirdetés: János 4, 13-14 Oláh István
12. Igehirdetés utáni ének: 300, 4
13. Imádság, Úri ima, Áldás
14. Záró ének: 480, 1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Állandó hétközi alkalmaink:

Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 3 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán
Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

HIRDETÉSEK

Az istentisztelet előtt Varga Vivien Zoé, Német Dániel és
Imre László gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang február 22-én, péntek du. 2 órakor
Gortva János emlékére szólalt meg.________________________________________

1. Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
2. Március 1-én, pénteken du. 5 órakor kerül megrendezésre a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége szervezésében a „Keresztyén Nők Ökumenikus Imanapja” a Svetits Intézet Kápolnájában.
3. Március 2-án, szombaton du. 5 órától Középkorúak bibliaórája lesz a gyülekezeti teremben.
4. Ebben az évben ünnepeljük a Heidelbergi Káté megírásának 450. évfordulóját. Ebből az alkalomból gyülekezetünk lelkipásztorai egy esztendőn keresztül a vasárnapi 8 órás istentiszteleten káté-magyarázatos igehirdetésekkel szolgálnak. A Heidelbergi Káté a bejáratnál lévő könyves pavilonban kedvezményes áron vásárolható meg.
5. Egyházunk zsinata a 2013-as esztendőt a hitvallás évévé nyilvánította, s ezen alkalomból a Nyitott Ajtó Szociális Központban minden csütörtökön 10 órától a II. Helvét Hitvallás magyarázatáról tartunk bibliaiskolai alkalmat.
6. Nyári gyülekezeti táborunk 2013. július 8-14. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
7. Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk 2013. május 20-án, Pünkösd hétfőjén. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2013-ban 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.