Istentisztelet 2013. február 10. 10 óra

Istentisztelet 2013. február 10. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Jézus megkérdezte tőle: “Mit kívánsz, mit tegyek veled?” A vak ezt mondta: “Mester, hogy újra lássak.” Jézus ekkor így szólt hozzá: “Menj el, a hited megtartott téged.” És azonnal újra látott, és követte őt az úton.”
(Márk 10, 51-52)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés – Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 226, 1
3. Hirdetések
4. Főének: Jöjj az Úr vár reád
5. Bizonyságtétel – Dr. Ladányi Lilla
6. Közének: Mint szarvas hűs forrás után
7. Előfohász
8. Igeolvasás: Márk 10, 46-52 – Szászné Dr. Réti-Nagy Katalin
9. Imádság – Juhász Lászlóné
10. Gyülekezet ifjúságának éneke
11. Igehirdetés: Márk 10, 51-52 – Szász Barnabásné
12. Igehirdetés utáni ének: 460, 4-5
13. Imádság, Úri ima, Áldás
14. Záró ének: 478, 1-6

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Állandó hétközi alkalmaink:

Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 3 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub a Leány utcán
Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

HIRDETÉSEK
Az elmúlt héten eltemettük Varga Klaudia 14 éves testvérünket.
„Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.” (Zsolt 94,19).
________________________________________
A Rákóczi-harang február 9-én, szombaton du. ½ 6 órakor Szűcs M. Sándor lelkipásztor emlékére szólalt meg.________________________________________
Szombaton kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben:
Dr. Zsoldos István és Ménes Henrietta.
________________________________________
1. Minden vasárnap fél 10 órától imaközösséget tartunk a Nagytemplom imatermében, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
2. Február 16-án, szombaton este 6 órakor harmincasok bibliaköre lesz a Leány utcán.
3. Február 19-én, kedden este 6 órakor Presbiteri gyűlés lesz a gyülekezeti teremben.
4. A felnőtt – konfirmandusok újabb csoportjának felkészítése majd február 22-én, pénteken kezdődik.
5. A Házasság hete című rendezvénysorozat február 21-24 között kerül megrendezésre a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség szervezésében. Bővebb információ a kijáratnál lévő plakáton, szórólapokon vagy a www.refnagyerdo.hu oldalon olvasható.
6. Ebben az évben ünnepeljük a Heidelbergi Káté megírásának 450. évfordulóját. Ebből az alkalomból gyülekezetünk lelkipásztorai egy esztendőn keresztül a vasárnapi 8 órás istentiszteleten káté-magyarázatos igehirdetésekkel szolgálnak. A Heidelbergi Káté a bejáratnál lévő könyves pavilonban kedvezményes áron vásárolható meg.
7. Egyházunk zsinata a 2013-as esztendőt a hitvallás évévé nyilvánította, s ezen alkalomból a Nyitott Ajtó Szociális Központban minden csütörtökön 10 órától a II. Helvét Hitvallás magyarázatáról tartunk bibliaiskolai alkalmat.
8. Nyári gyülekezeti táborunk 2013. július 8-14. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
9. Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk 2013. május 20-án, Pünkösd hétfőjén. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2013-ban 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.