Istentisztelet 2013. december 26. 10 óra

Istentisztelet 2013. december 26. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Miután eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket.” Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: „Egyiptomból hívtam el fiamat.” … Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában Egyiptomban, és ezt mondta: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izráel földjére, mert meghaltak azok,
akik a gyermek életére törtek.”(Máté 2, 13-15. 19-20)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Dr. Bölcskei Gusztáv
2. Fennálló ének: 329, 2
3. Keresztelés
4. Főének: 327, 1-4
5. Hirdetések Vad Zsigmond
6. Előfohász
7. Igeolvasás: Máté 2, 13-23
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 325, 5
10. Igehirdetés: Máté 2, 13-15. 19-20 Szász Barnabásné
11. Igehirdetés utáni ének: 307, 2
12. Imádság
13. Úri ima
14. Áldás
15. Záró ének: 328, 1-6

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

A Nagytemplom felújítása elkezdődött!
Január 2-ig a 8, 10 és este 6 órás istentiszteleteket a templomban tartjuk meg.
2014. január 2-tól:

8 órás istentisztelet
Gyülekezeti terem
(Kálvin tér 17.) 2014. január 2-tól:

10 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.)
(Lifttel megközelíthető) 2014. január 2-tól:

Este 6 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.)

HIRDETÉSEK

A karácsonyi ünnepkörben 9 gyermek
részesül a keresztség sákramentumában.
________________________________________
1. Megjelent a Nagytemplomi Gyülekezeti Élet legújabb száma.
2. Január 1-én, szerdán délután 3 órakor lesz a Kodály Kórus Újévi koncertje a Nagytemplomban.
3. Megjelent a Közösség (250 Ft) egyházmegyei magazin, a 2014. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), Falinaptár (95 Ft), Képes Kálvin Kalendárium (460 Ft), valamint, az Immánuel Otthon falinaptára, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyves pavilonban. A könyves pavilont ideiglenesen átköltöztettük a nyugati torony alatt lévő bejárathoz.