Istentisztelet 2013. december 25. 10 óra

Istentisztelet 2013. december 25. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.” (Máté 2, 10-11)
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Orgonazene
2. Gyermekkórus éneke
(„Karácsony este” – Vad Péter feldolgozása) vez.: Vass Sándor karnagy
3. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
4. Fennálló ének: 182
5. Főének: 315, 1-3

6. Előfohász, Igeolvasás: Máté 2, 1-12
7. Imádság
8. Gyülekezeti kórus éneke:
(Esterházy: Harmonia Caelestis) vez.: Balogh József karnagy
9. Igehirdetés: Máté 2, 10-11 Dr. Bölcskei Gusztáv
10. Gyülekezeti kórus éneke:
(Gárdonyi Zoltán: Ó, jöjjetek, hívek ma…) vez.: Vass Sándor karnagy
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Úrvacsora előtti ének: 329, 5
14. Úrvacsora, ágendázik: Szász Barnabásné
(Úrvacsorai énekek: 316, 274, 458, 459…)
15. Himnusz
16. Záró ének: 326, 1-5
A Nagytemplom felújítása elkezdődött!
Január 2-ig a 8, 10 és este 6 órás istentiszteleteket a templomban tartjuk meg.
2014. január 2-tól:

8 órás istentisztelet
Gyülekezeti terem
(Kálvin tér 17.) 2014. január 2-tól:

10 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.)
(Lifttel megközelíthető) 2014. január 2-tól:

Este 6 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.)
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
A gyerekkórust orgonán kíséri Vad Péter tanár-karnagy,
fuvolán közreműködik Szőke Eszter.
A Gyülekezeti kórust kíséri a Lyra zenekar,
orgonán kísér Vad Péter tanár-karnagy, szólót énekel Bódi Marianna.

HIRDETÉSEK

Az úrvacsorai jegyeket Tóthné Dr. Kiss Margit testvérünk adta az úrasztalára.
Minden úrvacsorai közösség alkalmával lehetőség nyílik a szőlőlével történő úrvacsorázásra is.
________________________________________
A karácsonyi ünnepkörben 9 gyermek
részesül a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang december 24-én, kedden ½ 4 órakor
Gitye Csaba és Gitye János emlékét hirdette, ma istentisztelet után pedig Tóth Miklós, gyülekezetünk volt presbiterének emlékére
szólal majd meg halálának 4. évfordulóján.
________________________________________

1. Megjelent a Nagytemplomi Gyülekezeti Élet legújabb száma.
2. Január 1-én, szerdán délután 3 órakor lesz a Kodály Kórus Újévi koncertje a Nagytemplomban.
3. A Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájának a 2014/2015. évi felvételi tájékoztatója megtekinthető a kijáratnál lévő hirdetőtáblán.
4. Megjelent a Közösség (250 Ft) egyházmegyei magazin, a 2014. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), Falinaptár (95 Ft), Képes Kálvin Kalendárium (460 Ft), valamint, az Immánuel Otthon falinaptára, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyves pavilonban. A könyves pavilont ideiglenesen átköltöztettük a nyugati torony alatt lévő bejárathoz.