Istentisztelet 2013. december 29. 10 óra

Istentisztelet 2013. december 29. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban: A mi atyánk Ábrahám!
Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is
tud fiakat támasztani Ábrahámnak.”(Máté 3, 8-9)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Petró László
2. Fennálló ének: 309, 1-2
3. Hirdetések

4. Főének: 324, 1-5
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Máté 3, 1-12
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 425, 1
9. Igehirdetés: Máté 3, 8-9 Oláh István
10. Igehirdetés utáni ének: 425, 4
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Záró ének: 325, 1-5
Orgona: Csorba Gergő, gyülekezeti kántor

Állandó hétközi alkalmaink:

Úrvacsoraosztás a Nagytemplomban a hónap első vasárnapján de. 10 órakor és a hónap harmadik vasárnapján reggel 8 órakor.

Hétfőn du. 3 órakor Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
Hétfőn du. ½ 5 órakor Imaóra
a Hajléktalan Melegedőben
Szerdán ½ 10 órakor Nyitott Ajtó Bibliaóra
Szerdán 10 órakor Édesanya-gyermek Klub
a Leány utcán
Szerdán este 8 órakor Ifjúsági imaóra a Leány utcán
Csütörtökön este 6 órakor HiReSZ csop. a Leány utcán
Csütörtökön este 7 órakor KŐSZIKLA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor BÁRKA csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor Szivárvány csop. a Leány utcán
Pénteken ½ 6 órakor DJ csop. a Leány utcán
Pénteken este ½ 7 órakor Istent dicsőítő zenei alkalom
Pénteken este 7 órakor Bizalom Köre csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor KINCS csop.a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor HIFI csop. a Leány utcán
Pénteken este 7 órakor PUSH csop. a Leány utcán
Szombaton 5 órakor TEAM csop. a Leány utcán
Szombaton este 7 órakor ÁMEN csop. a Leány utcán

A Nagytemplom felújítása elkezdődött!
Január 2-ig a 8, 10 és este 6 órás istentiszteleteket a templomban tartjuk meg.
2014. január 2-tól:

8 órás istentisztelet
Gyülekezeti terem
(Kálvin tér 17.) 2014. január 2-tól:

10 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.)
(Lifttel megközelíthető) 2014. január 2-tól:

Este 6 órás istentisztelet
Református Kollégium Oratóriuma
(Kálvin tér 16.)

HIRDETÉSEK

Az elmúlt héten eltemettük Holló József 81 éves és
Leskó Árpádné (Pető Anna) 82 éves testvéreinket.
Jézus mondja: „én élek, és ti is élni fogtok.” (János 14, 19).
________________________________________A Rákóczi-harang ma ½ 1 órakor Szász Dánielné (Vida Róza) emlékét
hirdeti születésének 100. évfordulóján.
________________________________________
1. Január 1-én, szerdán délután 3 órakor lesz a Kodály Kórus Újévi koncertje a Nagytemplomban.
2. Gyülekezetünk énekkarába néhány kórusgyakorlattal rendelkező férfit várunk szeretettel.
3. A Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájának a 2014/2015. évi felvételi tájékoztatója megtekinthető a kijáratnál lévő hirdetőtáblán.
4. Megjelent a Közösség (250 Ft) egyházmegyei magazin, a 2014. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz (280 Ft), Falinaptár (95 Ft), Képes Kálvin Kalendárium (460 Ft), valamint, az Immánuel Otthon falinaptára, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyves pavilonban. A könyves pavilont ideiglenesen átköltöztettük a nyugati torony alatt lévő bejárathoz.