8. nap – Büntetés

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál…” (Róm 8,28)

Többször megkérdezték tőlem az elmúlt fél évben, hogy ez a helyzet az emberiség büntetése? Miért történik mindez?
Érdemes kicsit átgondolni, hogy miért tesszük fel ezt a kérdést. Amit az ember a teremtett világgal tett, főként az elmúlt két évszázadban, az önmagában választ adhatna. Minden szinten visszaéltünk a felelősséggel, amellyel a teremtéskor felruházott bennünket az Úristen.

Ugyanakkor van egy másik oldala is ennek a kérdésnek. Akiben ez megfogalmazódik, jó irányba tekint, és valószínűleg a rossz lelkiismeret mondatja vele ezt. Jó az irány, hiszen a választ az Istennel való kapcsolatban keresi a kérdező.

A Biblia értő olvasása segíthet eligazodni ebben a témában. Meg kell néznünk, hogy miként lép be egy-egy ember életébe Isten a büntetéssel. Találunk példát egyéni bűn egyéni büntetésére, és közösségi bűn közösségi büntetésére. Olvasunk ilyet is, olyat is, de itt megragadva nem vennénk komolyan, miről is szól a Szentírás.

A célra nézve látjuk, hogy Jézus Krisztus sorra gyógyítja azokat, akikről a kortársaik egyértelműen kimondták, hogy Isten büntetése az a nyomorúság, amely megkötözi az ő életüket. A gyógyítással felszabadít és rámutat Krisztus, mi is vár bennünket, mi a valódi cél, amelyről a Jelenések könyvében ezt találjuk: „és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent.” (Jel 21,4-5).

Kedves Testvérem, nézz egy kicsit mélyebbre! Önvizsgálatot kell tartani, mert csak ebben az esetben láthatod meg, hogy mennyi minden vált már javadra életed során, mennyi minden erősített meg a nehéz helyzetekben! Ezután pedig érdemes határozottan előre tekinteni, és nem a vírus okát keresni, hanem a célját. Mindannyiunk életében hozhat változást ez az időszak, de csak abban az esetben, ha az Igevers első fele valóban meghatározza az életünket.

Életünk velejárói a betegségek és a nehézségek, azonban erősítsen a tudat, hogy minden a Teremtő Isten tudtával történik, aki eltervezte és végrehajtja majd az újjáteremtést. Éld tehát az életed ebben a bizonyosságban!

(Püski Gábor lelkipásztor meditációja)