Istentisztelet 2022. december 18. 10 óra

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

Igehirdető: Beszterczey András

ADVENT NEGYEDIK VASÁRNAPJA
Ádvent 4. vasárnapjának üzenete – „Örüljetek az Úrban! Az Úr közel!” – az örvendezés hangját szólaltatja meg. A készülődés nem csak a bűnbánat és „takarítás” ideje, hanem az örömmel készülésé is.

Az igehirdetés alapigéje: 5Móz 32,10–11; Zsolt 46,11–12
„Puszta földön talált reá, kietlen, vad sivatagban. Körülvette, gondja volt rá, óvta, mint a szeme fényét, ahogy a sas, röptetve a fészekalját, fiókái fölött repdes, úgy vette őt kiterjesztett szárnyaira, evezőtollán hordozva őt.”
„Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 392:1
3. Főének: 373:1–7
Kérjük a gyermekeket, hogy menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre!
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Ézs 9,1–6
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 379:1,4
8. Igehirdetés: 5Móz 32,10–13; Zsolt 46,2–12 Beszterczey András lelkipásztor
9. Ének: 387:1,5
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
12. Záróének: 375:1–7

Orgonál: Csorba Gergő kántor
A verseket elmondja: Bacsa-Papp Zsuzsanna gyülekezeti tag
Elhangzott versek:
Földes Lívia – Isten tenyerén ébredtem (részlet)
Tánczos Katalin: Az én Miatyánkom

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk
Elmúlt héten eltemettük Dr. Kiss Ernőné (Takács Elvira) 90 évet élt és Tóth Sándorné (Nagy Erzsébet) 100 évet élt testvéreinket.
„Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet”(1Jn 2,25)

Emlékharang
A Rákóczi-harang istentisztelet után Asztalos József és Asztalos Józsefné Kiss Jolán emlékére fog megszólalni.
„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Ma az esti istentisztelet 17 órától fog kezdődni itt a Nagytemplomban.
2. December 23-án (péntek) 18 órától karácsony ünnepére készülve, elcsendesedős alkalmat tartunk a Nagytemplom Imatermében.
3. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
4. Megérkezett a 2022. évi Presbiter újság utolsó száma, amely átvehető a keleti kijáratnál.
5. A karácsonyi ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az úrvacsora igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban december 20-ig.
6. Megjelent Csorba Gergő kántorunk új CD-je Karácsonyi Zongorameditációk címmel, az adventi album folytatásaként, amelyben ismert karácsonyi dallamok feldolgozásait hallhatjuk. Kapható a szerzőnél és a Karakter könyvesboltban.
7. Értsük egymást! címmel kérdőívet készítettünk, mert szeretnénk jobbá formálni istentiszteletünket, ezért kérjük, hogy segítsen nekünk és nyilvánítson véleményt. Köszönjük, hogy elmondja, hogyan gondolkodik rólunk!