Istentisztelet 2022. december 11. 10 óra

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

KÖZEL A SEGÍTSÉG

Igehirdető: Oláh István

ADVENT HARMADIK VASÁRNAPJA
Advent 3. vasárnapján az óegyházi perikóparend szerint az episztolai ige az 1Kor 4,1-5, az evangélium pedig Mt 11,2-10 (Keresztelő János börtönből feltett kérdése). A vasárnap mondanivalójának középpontjában az útkészítés áll: “Építsetek utat a pusztában az ÚRnak! … Az én Uram, az ÚR jön hatalommal, karja uralkodik.” (Ézs 40,3.10) Míg advent első két vasárnapján a gyermekként megszületett és az idők végén visszatérő Jézusra tekintünk, a harmadik vasárnap elsősorban az útegyengető Keresztelő Jánosra figyelünk.

Az igehirdetés alapigéje: Ézs 40,1–5
„Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! – mondja Istenetek. Beszéljetek szívhez szólóan Jeruzsálemmel, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át! Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá! Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. – Az Úr maga mondja ezt.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 834:1
3. Then család beszámolója
4. Keresztelés
5. Főének: 390:1–4
6. Előfohász Beszterczey András lelkipásztor
7. Igeolvasás: Ézs 40,1–11
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 373:1
10. Igehirdetés: Ézs 40,1–5 Oláh István lelkipásztor
11. Orgonazene
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Ének: 371:8
14. Hirdetések
15. Záróének: 184:1–8
Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szerettünk, aki a keresztségben részesült
Ma Csorba Zsombor Sebestyén részesült a keresztség sákramentumában.

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasság kötésükre
Ezen a héten kérik Isten áldását házasság kötésükre Faragó Nelli és Szalay László Zoltán.

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk
Elmúlt héten eltemettük Juhász Lászlóné (Kádár Julianna) 95 évet élt testvérünket.
„Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet”(1Jn 2,25)

Emlékharang
A Rákóczi-harang istentisztelet után Pálffyné Nagy Julianna halálának 5. évfordulója alkalmából fog megszólalni.
„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Ma 16 órakor a Debreceni Református Kollégium Dísztermében Gyermekek karácsonya lesz.
2. A Nagytemplom panorámajárdájáról, 40 méter magasból lehet megnézni Európa egyik legszebb adventi vásárát. Ma este 18-21 óra között rendkívüli nyitvatartás keretében lehet megcsodálni Debrecen karácsonyi fényeit. Jegyek kedvezményes 1000 Ft-os áron válthatók a Nagytemplom jegypénztárában.
3. December 18-án az esti istentisztelet 17 órától fog kezdődni itt a Nagytemplomban.
4. December 12-én (hétfőn) 18 órától tart előadást a Karakter Könyvesbolt és Kávézóban a Then család a perui missziójáról, a kecsua indiánok között végzett szolgálatukról.
5. December 17-én (szombaton) 8-12 óra között Egyháztáji Vásár lesz a Leány utca 2. szám alatt.
6. A karácsonyi ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az úrvacsora igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban december 20-ig.
7. Kérjük a testvéreket, hogy hívogassák ismerőseiket a december 18-ai 10 órás istentiszteletre, hogy minél többen lehessünk, mert ezen az ünnepi alkalmon az igehirdetés is rendhagyó lesz, illetve ekkor fogjuk bemutatni új kezdeményezésünket a testvéreknek, amely az istentiszteleti gyakorlatunk megújítására szolgál.
8. Az adventi hétvégék szombatjain 9:30–11:30 között, a Karakter Kávézó apró angyalműhellyé változik, ahol az egész család együtt készülhet az ünnepre. Az alkalmakon ingyenes a részvétel, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a karakter1517@reformatus.hu e-mail címen lehet.