Istentisztelet 2018. november 18. 10 óra

2018. november 18. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: „Isten kísért engem”, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim: minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mintegy első zsengéje legyünk teremtményeinek.”
(Jak 1,13-18)
Az istentisztelet témája: Honnan van a kísértés?
Az istentisztelettel párhuzamosan a Gyülekezeti Teremben tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára.
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 329,2
3. Keresztelés
4. Főének: 470,1-5
5. Előfohász – Dancsó Zoltán segédlelkész
6. Igeolvasás: 2Móz 20,1-17
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 469,1-2
9. Igehirdetés: Jak 1,13-18 – Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 241,1-2
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 196,1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak
a „kapcsolat” évének áldásaiért!
________________________________________
Novemberben az igehirdetések a X. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• november 4.: Tiltott gyümölcs – 1Móz 3,1-11
• november 11.: A pénz hatalma – Lk 22,1-6
• november 18.: Honnan van a kísértés? – Jak 1,13-18
• november 25.: Fontossági sorrend – Mk 10,17-27

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai istentiszteleten László Sebestyén, Mészáros Péter Ádám és Szökőcs Nóra gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Fejes Jolán 75 évet élt és
Domahidy Lászlóné (Győrffy Magdolna) 101 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Pálffyné Nagy Julianna emlékét fogja hirdetni, halálának 1. évfordulóján,
– istentisztelet után Kovács Kálmánné emlékét fogja hirdetni, halálának 8. évfordulóján
és Kovács László halálának 5. évfordulóján,
– istentisztelet után Bolobásné Varczog Judit 77 évet élt testvérünk emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
A reggel 8 órás istentiszteleten az úrvacsorai jegyeket
egy magát megnevezni nem kívánó gyülekezeti tagunk ajánlotta fel.
________________________________________
1. November 19-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. November 20-án, kedden a Lelkészi Hivatal zárva lesz.
3. November 22-én, csütörtökön 18:30-tól jótékonysági orgonakoncertet lesz a Kelet-Magyarországi Transzplantáció fejlesztéséért. Fellép Lázár Norbert orgonaművész és a Budapest Saxophone Quartet. A belépés díjtalan, az Alapítványnak szánt adományokat a koncerten kihelyezett perselyekben gyűjtjük.
4. November 24-én, szombaton 19 órától a Lovardában kerül megrendezésre a III. Nagytemplomi Jótékonysági Bál. Asztalt foglalni hétköznap a Lelkészi Hivatalban lehet. Felnőtteknek 5000 Ft/fő, gyermekeknek (14 éves korig) 2500 Ft/fő. Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, egy pohár pezsgőt és egy italjegyet. Ebben az évben a gyülekezet Nyitott Ajtó Szociális Központ új épületrészének akadálymentesítését biztosító lépcsőlift megvásárlásához járul hozzá a bál bevétele. Támogatójegy vásárlásával is hozzá lehet járulni a bál célkitűzéséhez a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel, vagy az alábbi számlaszámra történő utalással: OTP Bank 11738008-20855462-00000000 Kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel: lépcsőlift. További részletek a gyülekezet weboldalán.
5. November 25-én, vasárnap az istentisztelet után nyitjuk meg „Mikor az a csillag kigyúl…” címmel Németh Valéria adventi kerámiakiállítását a Galérián.
6. November 30-án, pénteken 17 órától adventi koszorúkészítést szervezünk a Református Kollégium (Kálvin tér 16.) I. emeletének Zsibongó termében. A koszorúkészítés díja darabonként 800 Ft, amelyet a Lelkészi Hivatalban vagy a helyszínen lehet befizetni. Az alkalomra előzetes jelentkezés szükséges november 27-ig a szasz.anna@reformatus.hu email címen vagy a 06 70 560 55 50-es telefonszámon.
7. „Szeretetdoboz” címmel tartós élelmiszer-gyűjtő segélyakciót szervez rászoruló családok részére a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az adományok begyűjtésére használható doboz átvehető a Lelkészi Hivatalban. A megtöltött dobozok leadhatók a Lelkészi Hivatalban december 15-ig.
8. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
November 25-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: Fontossági sorrend
Az igehirdetések alapigéje: Mk 10,17-27. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Tóth Dorottya Tünde Vad Zsigmond Káposztás Gábor
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.