Péter első levele

A levelet szerzője az első század végén küldte Rómából a Kis-Ázsiában élő keresztyéneknek. Az itt élők egy nemzedékkel korábban Pál apostoltól hallották először az evangélium örömhírét. Sokan keresztyénné lettek, maguk mögött hagyták pogányságukat, és keresték új életük útját a régi társadalom keretei között. Megtérésük elszigetelődést jelentett, keresztyén életük felvállalásával a kirekesztettségre, megvetettségre is igent mondtak. Ezeknek az embereknek mindenekelőtt bátorításra volt szükségük, hogy kitartsanak, és intelmekre, hogy megmaradjanak Krisztus mellett. Két évezreddel később a hitét megélő és megvalló gyülekezet életének ugyanez az alapja: a levél bennünket is bátorít és int. Vallást tehetünk napról napra a jelen világ keretei között, felmutatva szeretetünket, hűségünket, hitünket.