Istentisztelet 2019. március 31. 10 óra

2019. március 31. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „…ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.” (1Péter 2,5)
A mai igéről: A levelet szerzője az első század végén küldte Rómából a Kis-Ázsiában élő keresztyéneknek. Az itt élők egy nemzedékkel korábban Pál apostoltól hallották először az evangélium örömhírét. Sokan keresztyénné lettek, maguk mögött hagyták pogányságukat, és keresték új életük útját a régi társadalom keretei között. Megtérésük elszigetelődést jelentett, keresztyén életük felvállalásával a kirekesztettségre, megvetettségre is igent mondtak. Ezeknek az embereknek mindenekelőtt bátorításra volt szükségük, hogy kitartsanak, és intelmekre, hogy megmaradjanak Krisztus mellett. Két évezreddel később a hitét megélő és megvalló gyülekezet életének ugyanez az alapja: a levél bennünket is bátorít és int. Vallást tehetünk napról napra a jelen világ keretei között, felmutatva szeretetünket, hűségünket, hitünket.
Az istentisztelet témája: Épüljetek fel!
Az istentisztelet rendje:
1. Énektanítás: 286
2. Apostoli köszöntés – Szász Anna Boglárka beosztott lelkipásztor
3. Fennálló ének: 162,1
4. Főének: 286,1-7
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 1Péter 2,1-12
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 165,6
9. Igehirdetés: 1Péter 2,5 – Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 376,3
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések, adakozásra felhívás
13. Záró ének: 392,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
A következő vasárnap istentiszteletei, 2019. április 7.
Az igehirdetések alapigéje: Róm 8,31
Téma: Isten gondviselése
Igehirdetők: 8:00 – Tóth Dorottya Tünde, 10:00 – koreai vendég igehirdető, 18:00 – Dancsó Zoltán
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Nyiri Luca gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
2. Az elmúlt héten eltemettük Vas Irén 75 évet élt, Szabó Imre 69 évet élt, Kiss László 69 évet élt, Mezősi Józsefné (Körösi Julianna) 92 évet élt, Szabó Géza 83 évet élt, Csécs Ákos Olivér 64 évet élt, Dr. Zolnainé Dr. Kertész Marianna Erika 67 évet élt és Felföldi Pálné (Nagy Margit) 93 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
3. A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Csapó András és felesége Csapó Andrásné emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Április 1-jén, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
2. Április 5-én, pénteken 18 órától jótékonysági hálakoncertet tartunk a Nagytemplomban Pintér Bélával, a Nyitott Ajtó Szociális Központ és a “Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője jubileuma alkalmából. A koncert ingyenes, a helyszínen adományokat elfogadunk. A befolyt adományokból az intézményeket támogatjuk.
3. Április 12-én, pénteken 19 órától a Pannoniada Gyermekkórus ad ingyenes koncertet a Nagytemplomban.
4. Április 13-án, szombaton 16 órától húsvéti családi délutánt tartunk a Nagytemplom Imatermében.
5. Április 14-én, vasárnap a 10 órás istentisztelet után nyitjuk meg legújabb időszaki kiállításunkat a Galérián. A tárlaton a Magyar Református Egység 10. évfordulója alkalmából meghirdetett Egykép fotópályázat képei kerülnek kiállításra.
6. Május 25-én, szombaton lesz a VIII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap a Dorkász Kempingben.
________________________________________
Egyéb hirdetéseink:
1. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely megvásárolható a kijáratnál lévő könyvespultnál.
2. Május 17-18-án a Magyar Református Egység tízéves évfordulóját ünnepeljük Debrecenben. A szervezők kérik a gyülekezeti tagokat, hogy távolabbról érkező testvéreink elszállásolásában nyújtsanak segítséget. Kérjük, hogy jelezzék a Lelkészi Hivatalban, ha részt tudnak venni ebben a szolgálatban!
3. A Magyar Református Szeretetszolgálat 18-22 év közötti fiatalok jelentkezését várja, akik szeretnék a szervezet munkáját segíteni, emellett tapasztalatot, gyakorlatot szerezni különböző területeken, egy jó közösségben. Féléves önkéntes elköteleződés mellett a Szeretetszolgálat támogatja a fiatalok jogosítványának megszerzését, nyelvi kurzus elvégzését, és további képzéseket kínál. Érdeklődni és jelentkezni az onkentes@jobbadni.hu címen vagy a 06 30 678 7355-ös telefonszámon lehet.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Aktuális szolgálati lehetőségek:
– „Fogd a kezem!” – Gyülekezetünkhöz tartozó rászoruló személyek vagy családok anyagi támogatása egy éven keresztül havi 2.000 Ft-tal.
– Aktuális szolgálati lehetőségekről tájékozódni a weboldalunkon lehet.
Szeretettel várjuk azon Testvéreink jelentkezését, akik szívesen részt vennének állandó szolgálatainkban!
Diakónus: Őzné Vaszil Dóra (diakonia@nagytemplom.hu, 06-20/823-2774)
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén:
200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– lelkipásztoraink szolgálatáért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatéért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.