Istentisztelet 2019. március 24. 10 óra

2019. március 24. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Eszter királyné így válaszolt: Ha elnyertem a király jóindulatát, és ha jónak látja a király, azt kérem, hogy az életemet, azt kívánom, hogy a népemet adják nekem!” (Eszt 7,3)
A mai igéről: Eszter könyve gyönyörű elbeszélés, ami a mesebelinek tűnő perzsa királyi udvarba vezeti olvasóit. Súsán várában volt gazdagság, intrika és szerelem, király és királyné, gonosz tanácsadó és egyszerű, de hűséges, szinte észrevehetetlen ember. Ha ehhez ezt is hozzászámítjuk, hogy a végén elbukik a gonosz, és győz az igazság, már-már unalmasnak is hat az egész. Csakhogy a lényeg nem a keretekben és nem is a jellemekben van. Ebben a könyvben Isten népe ellen folyik szervezkedés, a megmentő hősnő, Eszter pedig szembesül élete kérdésével: mire használod helyzetedet? Felismered-e, miért kerülhettél oda, ahol vagy? Ha a
te válladra nehezedik mázsás súlyként néped megmentésének lehetősége, megteszed-e, amit megtehetsz? Eszter, a királynévá emelkedő, élete jelentős részében zsidóságát is elrejtő hétköznapi lány tudta, mit feleljen ezekre a kérdésekre.
Az istentisztelet témája: Szabadulás a kilátástalan helyzetekből
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 89,7
3. Főének: 234,1-4
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Eszter 6-7
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 105,23
8. Igehirdetés: Eszter 7,3 – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 66,4
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések, adakozásra felhívás
12. Záró ének: 398,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei, 2019. március 31.
Téma: Épüljetek fel!
Az igehirdetések alapigéje: 1Péter 2,5
Igehirdetők: 8:00 – Nagy István, 10:00 – Oláh István, 18:00 – Molnár Szabolcs
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Pető Sándor emlékét fogja hirdetni,
– istentisztelet után Szabó Béla emlékét fogja hirdetni,
– istentisztelet után Berecki Miklós emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Március 25-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
2. Április 5-én 18 órától jótékonysági hálakoncertet tartunk a Nagytemplomban Pintér Bélával, a Nyitott Ajtó Szociális Központ és a “Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője jubileuma alkalmából. A koncert ingyenes, a helyszínen adományokat elfogadunk. A befolyt adományokból az intézményeket támogatjuk.
3. A VIII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2019. május 25-én lesz a Dorkász Kempingben.
________________________________________
Egyéb hirdetéseink:
1. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely megvásárolható a kijáratnál lévő könyvespultnál.
2. Május 17-18-án a Magyar Református Egység tízéves évfordulóját ünnepeljük Debrecenben. A szervezők kérik a gyülekezeti tagokat, hogy távolabbról érkező testvéreink elszállásolásában nyújtsanak segítséget. Kérjük, hogy jelezzék a Lelkészi Hivatalban, ha részt tudnak venni ebben a szolgálatban!
3. A Magyar Református Szeretetszolgálat 18-22 év közötti fiatalok jelentkezését várja, akik szeretnék a szervezet munkáját segíteni, emellett tapasztalatot, gyakorlatot szerezni különböző területeken, egy jó közösségben. Féléves önkéntes elköteleződés mellett a Szeretetszolgálat támogatja a fiatalok jogosítványának megszerzését, nyelvi kurzus elvégzését, és további képzéseket kínál. Érdeklődni és jelentkezni az onkentes@jobbadni.hu címen vagy a 06 30 678 7355-ös telefonszámon lehet.

Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Aktuális szolgálati lehetőségek:
– „Fogd a kezem!” – Gyülekezetünkhöz tartozó rászoruló személyek vagy családok anyagi támogatása egy éven keresztül havi 2.000 Ft-tal.
– Aktuális szolgálati lehetőségekről tájékozódni a weboldalunkon lehet.
Szeretettel várjuk azon Testvéreink jelentkezését, akik szívesen részt vennének állandó szolgálatainkban!
Diakónus: Őzné Vaszil Dóra (diakonia@nagytemplom.hu, 06-20/823-2774)
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– lelkipásztoraink szolgálatáért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatéért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.