Ökumenikus istentisztelet 2022. január 23. 17 óra

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET A REFORMÁTUS NAGYTEMPLOMBAN

2022. január 23-án, vasárnap 17 órakor

Imahét a Krisztushívők egységéért

 

„Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2)

„Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” (Mt 2,2)

 

Az istentisztelet rendje

 1. Orgonazene (Szolgálattevők bevonulása)
 2. Apostoli köszöntés Fekete Károly ref. püspök
 3. Gyülekezeti ének: 1. ének
 4. Igeolvasás  Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor
 5. Gyülekezeti ének: 2. ének
 6. Előima Sipos Barnabás ortodox parókus
 7. Gyülekezeti ének: 3. ének
 8. Igehirdetés  Palánki Ferenc római katolikus püspök
 9. Csendes ima
 10. Gyülekezeti ének: 4. ének (1. vers)
 11. Apostoli Hitvallás Bereczki Lajos baptista lelkipásztor, rektorhelyettes
 12. Gyülekezeti ének: 4. ének (2–3. vers)
 13. Záró imádság, Úri ima Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek- metropolita
 14. Ökumenikus Díj átadása Kustár Zoltán egyetemi tanár (DRHE)
 15. Hirdetések Oláh István református lelkipásztor
 16. Himnusz
 17. Záró ének: 5. ének
 18. Áldás

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

 

Az Ökumenikus Imahét perselypénzét a Mentőszolgálat támogatására ajánljuk fel.