Istentisztelet 2022. január 23. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

EPIFÁNIA UTÁN 3. VASÁRNAP

2022. január 23.

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Dr. Fekete Károly

Epifánia után 3. vasárnap

A vasárnapi teológiai üzenete Isten Jézus Krisztusban láthatóvá vált szeretetét foglalja magában, ezt erősíti meg az alkalomra kijelölt evangéliumi igeszakasz is (Mt 8,1–13 – Jézus meggyógyítja a leprást, majd a kapernaumi százados szolgáját).

Az igehirdetés alapigéje: Mt 8,5–10 és 13

„Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte őt: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Ő így szólt hozzá: Elmegyek, és meggyógyítom. De a százados ezt felelte: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, nekem is vannak alárendelt katonáim. És ha azt mondom az egyiknek: Menj el! – akkor elmegy, és a másiknak: Gyere ide! – akkor idejön, vagy ha szólok a szolgámnak: Tedd meg ezt! – akkor megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőkhöz: Bizony mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izráelben. (…) A századosnak pedig ezt mondta Jézus: Menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában.”

Az istentisztelet rendje

 1. Apostoli köszöntés Paczári-Pongor Melinda segédlelkész
 2. Fennálló ének: 261 (RÉ: 151)
 3. Főének: 204:1–4 (RÉ: 226:1–4)

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre!

 1. Előfohász
 2. Igeolvasás: Fil 2,1–11
 3. Imádság
 4. Igehirdetés előtti ének: 229:1 (RÉ: 287:1)
 5. Igehirdetés: Mt 8,5–10 és 13 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
 6. Orgonazene
 7. Imádság, Úri ima
 8. Úrvacsora előtti ének: 351:1–2 (RÉ: 435:1–2)
 9. Úrvacsora (757–761 – RÉ: 458–459; 461; 467) Oláh István lelkipásztor
 10. Áldás
 11. Hirdetések
 12. Záróének: 226:1–4

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Kékesi Csongor Csaba 74 évet élt és Dr. Kalász Imre 78 évet élt testvéreinket.

Jézus mondja: „Én élek és ti is élni fogtok.” (Jn 14,19)

Hirdetések

 1. Az úrvacsorai jegyeket Kiss Endre és felesége adományozta.
 2. Ma este 17 órakor az Ökumenikus Imahét záró istentiszteletét tartjuk a Nagytemplomban. A 18 órakor kezdődő istentisztelet elmarad.
 3. Szeretettel ajánljuk a testvéreknek a pár hete elérhető www.koralkonyv.hu honlapot, mely az új énekeskönyv megismeréséhez és használatához nyújt segítséget. Az új énekeskönyv énekeihez kétféle kísérettípus érhető el itt: egy akkordos (elsősorban gitárosoknak, zongoristáknak) és egy kidolgozott négyszólamú letét, amit a kántorok, orgonisták tudnak használni. Az oldal érdekessége, hogy nemcsak kottákat tartalmaz, hanem meg is lehet hallgatni az énekeket, így segítve az új énekeskönyvvel való ismerkedésünket. A folyamatosan bővülő honlapot gyülekezetünk egyik orgonistája, Vad Péter Zsigmond szerkeszti.
 4. A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője meleg ruha, illetve takaró és ágynemű felajánlásokat fogad a Péterfia utca 40. szám alatt. Kérjük Testvéreinket, hogy aki hajléktalan embereket szeretne készpénzzel támogatni, adományát a rászorulók perselyébe helyezze el. Perselyes adományunkkal Egyházközségünk hajléktalan misszióját is támogatjuk.
 5. Presbitériumunk azt a döntést hozta, hogy gyülekezetünk úrvacsorai rendjében a kisméretű papírpoharakat lecseréljük. Olyan fém kelyhek beszerzését támogatjuk, amelyek szebbek és méltóbbak a sákramentum kiszolgáltatásához. Összesen 800 kelyhet szükséges vásárolnunk, amelyeknek darabja 5.000 Ft-ba kerül. A kelyhek megvásárlásához szükséges anyagi forrást (a mintegy 4 millió forintot) közadakozás formájában szeretnénk előteremteni. Kérjük Testvéreinket, hogy mindenki, anyagi lehetőségeihez mérten, segítsen ennek a tervnek a megvalósításában és úrvacsoravételünk megújításában.

Hétközi alkalmaink (I. 24-29.)

MIKOR? MI? HOL?
Hétfő 18:00 Bibliaiskola (Vezérige: Mk 8,11–21 GYT
Szerda 10:00 Édesanya-gyermek klub GYK
Szerda 10:00 Nyitott Ajtó bibliaóra NYSZK
Szerda 18:30 Házi csoport GYK
Csütörtök 10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola NYSZK
Csütörtök 14:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Csütörtök 18:00 Felnőtt konfirmandusok köre GYT
Csütörtök 19:00 Egyetemisták köre GYK
Péntek 15:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Péntek 17:00 Ifis csoportok GYK

GYT = Gyülekezeti terem; GYK = Gyülekezeti Központ; NYSZK = Nyitott Ajtó Szociális Központ

Imádkozzunk gyülekezetünkért, az orvosokért, ápolókért, szociális területen dolgozókért, beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

 „…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

 

A következő vasárnap igehirdetői:

8:00: Molnár Szabolcs; 10:00: Oláh István; 18:00: Dancsó Zoltán